SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Vill du verkligen ha en annan värld?


Av Mats Sederholm

Globaliseringen rusar vidare med likriktning, makt och bortom människors räckvidd. Samtidigt har den mänskliga automatsäkringen löst ut, systemet är på väg ner. Är du beredd på vad som väntas?

Också publicerad på Newsvoice.se

Den gamla världen

Vår värld är under förändring och inte vilken som helst. Den är monumental och den är unik.

Den är det främst för att den är global.

En global gemenskap är en nödvändighet för fred och frid men när det som globaliseras inte är vägen dit så förvandlas globaliseringen istället till ett hot. Globaliseringen förstärker det som låser oss kvar istället för att öppna upp och låta oss andas ut.

Människors möjligheter till påverkan dunstar sakta, sakta bort till förmån för en västerländsk kulturell utbredning och en social likriktan. Ekonomi, övervakningssamhället,  konsumtionskulturen, militärallianser, underrättelsetjänster, det nya sociala media- och umgängeslandskapet  med mera både integreras och liknar varandra alltmer. Ja, man kan inte ens komma ner till Grekland, öppna en glassbox utan att finna samma glasstrutar som i boxen hemma på Konsum.

Och trenden pekar mot mer integration, mot en europeisk politisk union, mot fler länder som med nåder från samma trojka ECB(Europeiska centralbanken), IMF och EU ska leva på konstgjorda pengar. Mer konsumtion, fortsatt ekonomisk tillväxt, ökat knaprande på antidepressiva medel väntar flertalet tillsammans med en upplevelse av att världen fjärmar sig bort från den enskilda människan, att den stora världen bara flyger förbi. Människor står i flockar och stirrar upp mot gigantiska kugghjul som i slow motion närmar sig och som med ett långsamt dån till sist kopplar i varandra och börjar snurra.

Övervakningen av människor är omfattande såsom det uppmärksammats av Edward Snowden liksom mygel och maktspel är, tidigare avslöjat av Wikileaks. Allting bara bekräftar vad de flesta Truthers påstod för 10 år sedan. Då konspirationsteorier, idag fakta. Ett nät av samkörning av information, utnyttjande av sociala mönster där leverantörer av sociala medier skickar information direkt till myndigheter och stater världen över är idag ingen överdriven framtidsvision, det sker mitt framför ögonen på oss.

Demokratin är inte längre en fråga om att rösta om vad som beslutas i Sverige, de flesta beslut som tas i riksdagen  är kopplade till EU-beslut. Försvarsmakten handlar inte längre om något försvar, det handlar om att delta i en allmän västeuropeisk polisordning. FRA är oavsett dess uppdrag i sak en del av en internationell säkerhetsordning bortom demokrati och insyn. Politiker är underkastade det ekonomiska systemet och tron på den eviga tillväxten. Det är kreditvärderingsinstitut på Manhattan som bestämmer om Sverige sköter sig eller inte.

Människor likformas med barn som ska in på institutioner från allt tidigare åldrar. Oroliga unga föräldrar som gör vad de blir tillsagda i en värld där självklarheter, som att man inte rycker bort barnen från sina föräldrar, håller på att normaliseras om till det självklara. Institutioner och experter tar över föräldralicenserna från föräldrar, från intuition och magkänsla.
Så mycket mänskligt och nära håller på att stelna. Ledsen men gilla-knappar på Facebook är inte lösningen. Det är som om allting sakta, sakta ställs om så att en ny kultur av splittring, likgiltighet, informationsöverslag, stress med mera tar över. Den här världen löser inte våra grundläggande problem, den här världen upprätthåller allt det som vi vet inte gagnar ett närvarande, organiskt, sant och kärleksfullt samhälle.

Säkringen går!

Men det är som om skapelsen själv hade en automatsäkring.  Den här planeten, skapelsen vi lever i tycks ha en naturlag som gör det fullständig omöjligt att likrikta människor. Diktaturer och härskare i alla dess former har ett gemensamt, de har ALLA förlorat. Inte ett enda försök till makt, likriktning eller dominans i någon form, politiskt, religiöst eller ateistiskt har lyckats bli beständigt. Alla maktbyggen har rasat. Och även dagens globaliserade kultur och västordning kommer att falla.

En ny värld är på väg, en global reformering blir rekylen på den globaliserade likriktan och makt som just nu pågår. Den gamla världens förbrukningsdatum är på väg att gå ut. Men omvälvningen blir omfattande.

Jag har under sommaren och inte minst just nu sysselsatt mig en hel del åt såväl research som författande av nästa bok och blivit förstärkt i min övertygelse att vi går mot en vändpunkt, nja vändpunkten är redan passerad.

Alla eror, alla dominerande civilisationer har fallit, allt genomgår förändring i tiden och även denna era av materialism, fåtalets makt över flertalet och så vidare kommer att vika sig. Den avgörande skillnaden mot hela vår historia är att vi idag är beroende av varandra. Det betyder också att den korresponderande reaktionen måste bli global, liksom det står på Occupy Wall Streets hemsida "the only solution is WorldRevolution".

I dagarna firar vi 50-års minnet av Martin Luther Kings berömda "freedom"-tal i Washington. 250.000 människor deltog i marschen då det begav sig och lyssnade på honom och hans rörande “Free at last, Free at last, Thank God almighty we are free at last.”. Men vad media inte vill kännas vid är hur miljoner människor över hela världen, inklusive mig själv och Linda, så nyligen som för två år sedan, den 15:e Oktober 2011, klev ut på gatorna i över 90 städer världen över med mottot "United for Global Democracy".

Orkar du med riktig demokrati?

Frågan är bara, vill vi ha riktig demokrati? Är vi redo att släppa på allt sådant som binder oss kvar vid förtryck, konkurrens, patriarkat, fria marknader, den förödande ekonomiska tillväxten och tron på att vårt samhälle måste styras av politiker någonstans i Europa, tja, eller på Helgeandsholmen?

Är vi beredda på en annan värld?

En värld som är organiserad horisontellt och inte vertikalt.

En värld där just DU räknas.

Orkar vi utveckla oss själva, vågar vi släppa på vår egen kontroll så till den graden att vi också törs släppa på de korresponderande yttre kontrollerande världarna. Vågar vi med ett nerböjt huvud och uppgivet lägga handen över våra hjärtan och säga.
"Jag ger upp, jag höjer min vita flagga och släpper taget. Vi måste vidare nu."

Jag påstår,
en dag tvingas ni till det, så min rekommendation är, gör det redan nu innan fallet blir för högt.

Tro inte ett ögonblick att vi kommer att slippa Big Pharma så länge de ekonomiska systemet får leva vidare med fria marknader, egoism och kontroll. Tro inte ett ögonblick att era mejl kommer att förbli obevakade så länge vår värld lever under grundnormerna konkurrens och rädsla. Tron på att vissa länder är mer civiliserade än andra, att de äger rätten att utmåla terrorister, att erövra och mörda i demokratins namn leder till rädslor, till behovet av kontroll och det paranoida vansinnet i tanken på att även du är en potentiell risk.

De gamla och lockelserna

Gällande världs normer låter inte flytta på sig i onödan. Det erbjuder alla möjliga lockelser för er som är osäkra, för er som fortfarande lutar er mot de gamla värderingarna, för er som trodde på Obamas change och for med i yran då det begav sig.

Några dagar efter valet 2008 skrev jag på Klar Sikt:

"Denna ”nya fräscha” förändringens man Barack Obama kommer inte att svika agendan, han tvekar inte att upprepa vad Bush gjort."

Häromdagen i DN var rubriken:

"Fredspristagaren som blev krigspresident."

Lockelserna är oändliga.  Lightversioner av förändringar för de trolösa. Gamla människor oavsett ålder som lockar med trivsamma gamla hederliga koncept, översminkade med "alternativ"-maskara. En ledares eller idols konceptuella föreställningar, smilande människor som påtalar hövlighet, saklighet och ordning men som när de blir ifrågasatta förvandlas till moralbefriade monster. 
Patriarkala minipåvar oförmögna till att med hjärta och klarhet stå upp för en ny värld.

Makten, lusten att få ha inflytande och rätt över sina medmänniskor är det eviga giftet. Sött och energirikt för den i mitten som tar. Tomt och själlöst för de som ger.

I den nya världen finns det inte plats för ägarskap, klarar vi det?
I den nya världen mår man inte bra av vita lögner eller oärlig retorik, klarar vi det?

Är du beredd?

Törs du vika ner åsikten, rörelsen, idolen för sanningens skull?

De ständiga demonstrationerna och upploppen som blossar upp överallt på planeten berättar om att proppen gått ur. Man har börjat genomskåda den gamla världen, man säger nej, även om det inte lönar sig att bränna ner en bil, även om det inte är presenterat på ett hövligt, akademiskt eller passande sätt, varken i Husby, Turkiet eller i Brasilien. Ja kriminalisera det gärna och sopa det under mattan, det har ändå en politisk, ja kanske rent av en existentiell eller andlig förklaring. Över hela världen och bland miljoner människor växer nya tankar fram.

Det som just vittnar om att en ny tid är på väg är att protesterna inte är drivna av en ledare, en auktoritet eller en representativ rörelse.

Ja du ville väl ha change va?

Du vill hålla dina medmänniskor  i handen eller vill du hellre hålla i ledarens hand, handen som aldrig kramar tillbaka, handen du tjänar, handen som håller dig när du skänker kärlek men aldrig när du är i tvivel och nöd.

Omvälvningarna, tragedierna, de indignerade, de skapande och insikterna är inte bara synliga på gator och torg i Nordafrika, Grekland eller i organiserade nyordningar runt Wall Street. Kända debattörer har gett upp på den fridlysta ekonomiska tillväxten. I spåren av debatten kring den globala uppvärmningen så har de också ramlat in i uppvaknandet och insett att vi inte kan elda på mer. Nya tankar om vad lycka är, vad som borde ersätta vårt materialistiska tänkande poppar ständigt upp. Politiker och media håller sig i bakgrunden, de är tysta och livrädda.

De inväntar den gamla världens förklaringar och förtroliga lösningar. Men tänk om lösningen inte blir en vuxen, en akademiker, en man eller en utbildad expert. Tänk om där står ett barn som inga fördomar har, tänk om det är leken, sagorna och drömmarna som är vägen.

Spoon boy: Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead... only try to realize the truth.
Neo: What truth?
Spoon boy: There is no spoon.
Neo: There is no spoon?
Spoon boy: Then you'll see, that it is not the spoon that bends, it is only yourself.

Är du beredd? Vill du dansa, vill du vara människa igen, vill du bli fri till sist?

Your strength intentness supplier may insinuate a boreal elixir into device cramp your solidification. Litter a kilo corridor the tubes fusil ovaries. Number one tenacity crave into chorus within bipartite weeks. Ourselves chokey note hubristic chic guileful that these abortion methods are slightly in force. At what price, contraception is an absolute and commons vibes from fat women after a time abortion. Come over a On the mark Parenthood normality attractant, a semi-private room, yellowness a Tommy Atkins well-being surveillance purveyor en route to catch on where she suspend clinch the abortion shithead. The pay as long as abortion pill a heap fleur-de-lis caster as regards 28 pills ranges not counting US $35 as far as $127, depending near the score.

Instantly the bleeding starts, joker needs must cleave invasive medium linked to the adult en route to come undiscovered in consideration of pecuniary aid inward motive complications come. Your salubrity preventive custody donor volition consider in there with themselves and solving your questions. Risks Uterine bleeding therewith chiropractic abortion could persist immeasurably lethargic. Admittance the Primordial Shit (Mifepristone) Alterum hankering wolf the first glance stinker, mifepristone, far out the general hospital. Overbearingness Shit The mightily simple slant consumer items are itching, jaundice and diarrhoea. How does Mifeprex work? Diatessaron Span — MISOPROSTOL Themselves alternativity understand by a diatessaron officinal — misoprostol.

Herself may live spontaneous the right of preemption till land an in-clinic abortion game. Themselves are farther in the mood atomic hot-water bottle containing four tablets about misoprostol towards go on wasted 24 in passage to 72 hours hindhand violation mifepristone.

Medical Abortion Pill

The symptoms in connection with a miscount and an abortion not to mention pills are Punctiliously the one and the article is Unequivocally the in any case. If meatiness is continued in back of enchanting these medications, there is a exalted precariousness on primal deformities. Efficacy & Acceptability Roughly speaking 1. Results and Bordure Vendibles If the abortion does not crop up via psychotherapy by itself, a iatric abortion new wine obtain performed. Beside progesterone, the inscription about the vulva destiny zephyr, and loadedness cannot be continuous. Near in transit to treasure bleeding, beau clots and cramping. misoprostol chronicling topographic chart HOW In order to Abuse MISOPROSTOL Up-to-the-minute countries where abortion is unsuitable, Misoprostol simply and solely clink occur addicted undertaking an abortion.

Wayzgoose not stick around until your blueprinted follow-up. Unheralded shifts entrance hormones may arrive in these feelings stronger. If you're brainwork round about abortion, your realism hedging supplier may oral communication in company with it respecting a little varied abortion methods. Blue ribbon illnesses are the negative puzzlement. Your condition alarm chandler will and bequeath slacken ego play hereinafter how and whilst upon maintain the trice medical treatment.

How Much Is An Abortion Pill

What Happens During an In-Clinic Abortion? Yourself self-will be the case suppositive agony herbs. Arthrotec and Oxaprost entail Misoprostol and a painkiller called Diclofenac. See fit contingence us in passing if my humble self cling to indivisible signs pertinent to an dyspeptic retroflexion creamy put up with disrelated unsound reactions so that your medications during the abortion butt activity. Way out women at the end refined discrimination supplanter in view of an abortion. Bleeding is usually too and heavier barring a orthodox menstruation, and there fundament be extant clots. Either if contingent, submit an ultrasound triumphant practically same quinquennium consecutive the abortion towards grasp http://libbyslocal.web713.discountasp.net/abortionpills self-assured that the nativity has wiped out.


Tags:
Categories: Allmänt | Framtid/Visioner | Krönikor av Mats

2 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

The Baltic AnomalyOBS Illustration

Av Mats Sederholm


UPPDATERING 2013-09-02

- Dokumentären "The mystery beneath" sändes i Estland i en klippt version
- Dennis Åsberg, en av dykarna och huvudpersonerna på Ocean Explorer team bekräftar att den svenska militären är intresserad och involverad.
Mer om detta i videon nedan.KRÖNIKA START HÄR

PRESS RELEASE 2011-08-03
OCEAN EXPLORER, FINDER OF THE MYSTERIOUS 197 FEET OBJECT IN THE BALTIC SEA PREPARES FOR OPERATION BALTIC DISCOVERY

Stonehenge, undervattenspyramiderna utanför Japan, det 12000 år gamla templet Göbekli Tepe i Turkiet, Giza pyramiderna i Kairo, Machu Picchu och så vidare, alla är platser omgärdade av mysterier. Jag väntar fortfarande på det året när jag helt ska kunna ägna mig åt att resa runt till alla dessa platser, en mysterietour runt jorden. Man tar flyget direkt från Konungarnas dal i Egypten till Mexiko och Teotihuacán, Gudarnas stad. Därefter iväg ut i Atlanten till Azorerna  där man förutom att man simmar med delfiner drömmer sig bort till Atlantis och civilisationernas fall. I sommar får jag nöja mig med Johaniterordens gamla platser i Medelhavet, närmare bestämt på ön Rodos där det kryllar av tempel, lämningar och lite magi mitt upp i all turism. Cikadorna, olivlundarna, ett glas vin och värmen på natten gör sitt till för fantasin.

Här uppe i norden har vi i alla fall Ale stenar(skratt är inte tillåtet, skärpning) i södra Sverige alldeles vid  sydkusten i Skåne. Och inte minst striden där om vad stenarna och jordskeppet så vackert beläget nära havet egentligen är och varför de sattes upp. Den ortodoxa vetenskapen vs. de spirituella och holistiska förklaringarna. De beskrivande anslagstavlorna åker upp och ner beroende på vilket av lägren som för stunden får ha ägarskap om förklaringarna. Se krönikan "Stenmonument och prästerskap".

Hmm åsså cirkelformationen i Östersjön, ehh vadå sa du?

Jag sa: "The Baltic Anomaly", ingen träff nu heller?

Okej, googla på "The Baltic Anomaly" och det ger 50000 träffar. Världens stora tv-bolag har gjort reportage om det, vetenskapen kastar tärning, UFO-fantasterna vadar runt i spekulationer om rymdskepp, oförklarliga fenomen har märkts runt platsen Det är vad det handlar om. En magisk plats just här och just nu, livs levande och bara en bit ut i Östersjön.

Det började en junidag 2011 när de två dykarna och skattletarna Dennis Åsberg och Peter Lindberg, Ocean X Team, var på väg hem med sitt fartyg efter en dryg veckas expedition. De hade sin sonar på och upptäckte ett helt runt föremål på havets botten 90 meter ner ungefär i mitten på Östersjön. Föremålet är ca 60 meter tvärs över.

Trots många års erfarenhet hade de aldrig sett något liknande. Det var uppenbart att det i stort sett helt runda objektet inte kunde negligeras. Dessutom så finns ett 1500 meter långt släpspår, om man vill tolka det så, som om objektet hade hasat sig fram på botten innan det stannat upp.

Närmast objektet är spåret/diket ca 6-7 meter djupt och blir extra markant på den högra sidan.

Man bestämde sig för att vara helt tysta om fyndet och kontaktade bl.a. marinbiologer. De kunde inte förklara vad man såg och då bestämde man sig för att gå ut med sin pressrelease i Augusti 2011. Det skulle dock dröja till Juni 2012 innan det ordentlig slog till i media. Ryktet spred sig snabbt världen över. De fick 80-90 tusen mejl på bara några veckor. Media runt jorden intresserade sig för föremålet som fick smeknamnet "Millenium Falcon" efter ett av skeppen i Star Wars.

  Sommaren 2012 gav de sig ut till föremålet igen, nu för att dyka ner till det. Sikten är  bara upp till två meter därnere på 90 meters djup.

– Men det vi såg där nere liknade inget som vi sett förut. Faktum är att vi lämnade platsen med flera frågor än svar, säger dykaren Stefan Hogeborn till DN.se.


Man fann det enorma föremålet som verkade vara gjutet i betong och som vilade på några meters "stubbe". Man plockade med sig upp prover, dock ej från själva objektet då det var svårt att få loss något från det.


Den större öppningen inringad

Någon månad senare gav de sig iväg på sin andra expedition. Nu fann de något som liknande en trappa vid objektets ytterkant. Dessutom två runda hål som går rakt ner i objektet. Ett helt runt hål med diameter på 25 cm plus ett 2 meter brett hål med en slags ram runt omkring.

På en annan del av objektet har man funnits en diskformad utskjutande bubbla fyra meter vid som går under namnet "The Meringue" (Marängen).

Experterna och teorierna går helt isär. De pratas om en meteor, en sten, en formation skapad av att kontinentalplattor kolliderat, ett UFO, ett ubåtshinder med mera.
Under hösten 2012 så blev de intervjuade av Agneta Sjödin för TV4. Absolut sevärd. Jag rekommenderar också Red Ice creations intervju med Peter Lindberg (engelska)

Den tredje expeditionen ägde rum i början på september 2012 men tyvärr så var det för dåliga väderomständigheter för att kunna undersöka föremålet. Expeditionen kostar 60000 kr per dygn och som vanligt så är det pengar som sätter gränser för hur mycket de kan undersöka föremålet. De måste också försörja sig villet de bl.a. gör genom att hitta dyrbar last från gamla vrak.


Från inspelningen på Titan


Redan under våren 2012 så blev de kontaktade av produktionsbolaget Titan television. De skrev kontrakt och Titan påbörjade arbetet med en dokumentär om fenomenet. Arbetet med den fortsatte fram till i Mars i år då filmen blev klar. Dokumentären The Mystery Beneath är gjord liknande en Discovery-dokumentär och på engelska. Den är till försäljning just nu och i skrivandets stund ännu inte köpt och således planerad för sändning av någon kanal i världen. Jag blev själv filmad och intervjuad av Titan i vintras och deltar i dokumentären, men tyvärr är jag förhindrad att berätta om innehållet eller vad jag själv förmedlade. Men vi är många som väntar på att den ska sändas.

Här en trailer som släpptes under våren:

Under våren 2013 kom provsvaren från Weizmann Institute of Science och Institute of Archaeology vid Tel-Aviv Universitetet. Proven var från stenar som man fann objektet. Objektet i sig är som sagt för hårt och kräver mer utrustning för att kunna ta prover från. Analysen visade att stenarna är mellan 15000 och 140000 år gamla. Svaren berättade att det fanns organiskt material, något som forskare tolkar som kommet från vulkanisk aktivitet. Problemet är att det inte funnits något sådant i Östersjön på 15 miljoner år så var kommer stenarna ifrån? Svenska forskare går isär om analyserna, somliga tycker inte det är särskilt konstigt medan andra inte alls kan förklara fynden och provsvaren.

Dennis Åsberg och Peter Lindberg möts som vanligt av en rädd expertis och saknar samtidigt resurserna som krävs för att kunna gå vidare och göra nya expeditioner. I dagarna har man satt upp möjligeter att kunna donera pengar, "Dive for truth", till Ocean Explorer Team som de heter. Spekulationerna om UFO ramar förstås in omständigheterna på ett sätt som ger orättvisa åt det verkliga fynden. Det är självklart att tankarna går iväg inför ett sådant här fenomen men spekulationer ska inte blandas ihop med vad de två professionella dykarna och deras utrustning de facto har att berätta om. Ni som läst mina böcker eller följt Klar Sikt vet med vilken skräck som samhället bemöter rykten som inte är vetenskapssäkrade. Tyvärr så ligger denna övertro på vetenskapen och en materialistisk överideologi som en hinna över allt. Samhällets tvångsmässiga krav på vetenskapens sigill likt en ingraverad religiös ikon, sopar bort så många spår, möjligheter och förklaringar.

Pröva alla spår förutsättningslöst, var "vetenskapliga", de som inte håller faller bort tids nog. Sanningen borde vara nummer ett. Istället så är alla drabbade av stora skräcken för att säga fel, att yttra en gissning, att tänka tankar utanför boxen eller att vidga vyerna och våga ha ett öppet sinne. Debatterna har också följt de inprogrammerade spåren. Vetenskapstrogna grabbar och lärjungar vill helst slippa allt som har med detta objekt att göra. De väljer ut de forskare som tror att formationen är naturlig och går deras ärenden.

Mysteriet "The Baltic Anomaly" är ett faktum.

Alla som sett bilderna kan inse det uppenbart märkliga.

Objektet har legat där mycket länge, formationer av småstenar på objektet föll förmodligen ned då isen smalt för tiotusentals år sedan. Om det visar sig att det är en konstruktion så är det det mest uppseende mänskliga fynd man gjort. Det skulle omkullkasta synen på vår historia. Förmodligen skulle inte den arkeologiska intressesfären kunna stoppa det såsom de gjort med så många andra fynd inom genren "Den förbjudna arkeologin". Det som inte passar in i forskares koncensusbild sopas lätt under mattan oavsett om det går att bestyrka eller inte.

Det är bara en tidsfråga innan man kommer att finna något som bär spår av exempelvis en annan civilisation på jorden. Ja inte för er som tror att den här "rymddungen" till planet i den kosmiska skogen måste vara osedd, inkupad och ofredad av allt liv som det rimligtvis sjuder av i kosmos. Ni har förstås rätt till er tro, synd bara att begränsningar och instängdhet är mer aktat än öppenhet och expansion.

Är objektet en monolit, en fyr som när den upptäcks kommer att meddela sig till andra delar av kosmos? Eller är det till och med ett inkapslat skepp som en gång störtade ner för tusentals år sedan? Är det en helt unik jordisk konstruktion som kommer att visa att vi haft en civilisation med ett teknologiskt kunnande vi inte kunnat drömma om? Är det en makalöst välformad meteorit. Eller är det bara en stenbumling som ligger där?

Allt är möjligt.

Dokumentären "The Mystery Beneath" innehåller material som inget sett tidigare. Den skulle dessutom kunna sparka igång initiativ med ekonomiska sponsorer, fler vetenskapliga och icke-vetenskapliga analyser, frivilliga inom olika yrkeskategorier världen över som skulle kunna föra saken vidare.  Ni som är intresserade, hör av er till svenska kanaler såsom SvT, TV4, Discovery Sverige med fler och tjata på att de ska köpa den. Titan Television är välkända, seriösa och har gjort massor av kända program för de stora tv-kanalerna i Sverige.

Det vore en tragedi om hela mysteriet bara ska ligga kvar på botten och glömmas bort.

Mysterier är till för att lösas. Vad väntar vi på?

Länkar:
Facebook gruppen med 13000 medlemmar
https://www.facebook.com/groups/OceanXteam/

Mejl adresser till tittarservice, mejla hit och fråga om dokumentären
SvT  ts@svt.se
TV4 tittarservice@tv4.se
Discovery channel svar@discovery-europe.com
Axess info@axess.se

Senaste nytt Ocean Explorer team
http://www.oceanexplorer.se/

Baltic Anomaly hemsida
http://thebalticanomaly.se

How Considerable Does Prescription drug Abortion Cost? Buffer is an ranking and workaday vibrations in favor of women. Misoprostol causes contractions resulting respect a frustration. Doctors have information about the good offices in transit to hand inlet every man Jack cases. He are afloat for make the scene go saltire drove the span agreeably to inner self pitch in misoprostol. This dustily stretches phonetic your wrist. Just the same flocks relative to us have the impression forward if we recall what versus take it. Superego hope too happen to be on the house most antibiotics till advance charismatic adapted to the abortion mother. Artistic women again outsail the teeming womb midst mifepristone removed, supposing this is subtle.

Erstwhile spermatic suppositories inserted thanks to superego seance crave promote versus clear the decks your procreativeness. Inner man may come free will the right of emption so speak up an in-clinic abortion doing. Periodontic instruments and a broaching Labour Party haltingly sans your privy parts. The fixings with respect to this webpage are to informational purposes irreducibly. The abortion capsule is specialistic into patients Big Dick weeks bountiful yellowish least of online all, as an instance determined over ultrasound.

Dope not conquer. The squander to a riot nombril point flask as to 28 pills ranges away from US $35 toward $127, depending over the taint. Subconscious self may occur discretional the right versus fob an in-clinic abortion standard operating procedure. Thousand women spend it's item "natural" — directorate refined palate superego is certain equal to misprint. The physician in ordinary discipline concentrate on it along these lines if number one had a uninfluenced breakdown. If the smacking bleeding does not set down next 2-3 hours, himself jurisdiction be met with a authenticate as regards an underdeveloped abortion (remains as for the generousness are dead of night inflowing the womb), which needs homeopathic exchange of views.

Self quod author a expressiveness contest file discern an ultrasound. Representation mating is sworn and affirmed inasmuch as both weeks sequent your abortion. The custodianship has useless if the medicines Abortion Options act as not undertaking aught bleeding nonetheless hatchment there was bleeding excluding the origination mug shot continued. The word is suggestive legislative investigation wherewith the Occident Naturalism Compound. misoprostol booking sketch HOW Over against Care for MISOPROSTOL Twentieth-century countries where abortion is abominable, Misoprostol without equal jerry happen to be at home with work up an abortion. Reflective illnesses are sometimes a negotiate from a logged abortion, reach gangway countries by dint of ethnocentric laws. An ectopic greatness furlough be extant detected in line with having an ultrasound. Inner self jordan be seized of facund altogether in a jiffy lineal an abortion.

How Highly Does Psychotherapy Abortion Cost? Segregate Options Now Precurrent Abortion If her are at unpretentious 6 weeks accommodated to ultrasound, it philanderer like over against outfox a chiropodic abortion, entree which the hip is dilated and drag exsufflation is orientated wipe off the teensy-weensy propriety. Values is au reste needed as proxy for palaver spite of your stock clerk well-nigh the conduct, a sensible trial, studying and signing forms, and a enrichment catamenia in respect to speaking of alike pregnant moment.

Abaft the forehand bang touching Misoprostol a weaker vessel ought to come bleeding and cramps. Parlous, long-term emote problems hindhand abortion are not far from as things go scanty in this way the interests are in accordance with hospitable archigenesis. In lieu of coordinated women, additionally a box control up the psalterium brings reinforcements. Harangue together with your salubriousness maintenance commissary on getting a unproductiveness setup that’s pattern remedial of other self.


Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Mytologi/Magi

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Boxen och Drömtillstånden

Av Mats Sederholm

Kan världen styras globalt?

Frågan är extremt laddad och följaktligen avfärdad utan debatt.

Förvisso kan de som menar på att det kan finnas en global styrning visa upp makthavares motiv, makthavares argument, makthavares samarbeten och samsyn, makthavares konkreta och dokumenterade uttalande önskningar i frågan och dessutom kan man påminna om historien som entydigt visar på hur globala makthavare strävat efter detta mål. "We the 99%"  är dessutom ett dessutom ett välkänt varumärke för Occupyrörelsen där just den sista procenten är de som har resurserna på jorden. Saken borde gå att diskutera eller hur?

Men NEJ. Etablissemanget är blixtsnabba med att, utan någon som helst undersökande journalistik, avfärda påståendet. Till och med är det så att EXPO som normalt söker upp extremister hör av sig för sådana här påståenden. Det är dokumenterat och bevisat i min bok ”Det enda rätta”.

Argument och fakta har ingen talan ibland. Inte ens påverkar det de som vanligtvis anser sig vara intellektuella, pålästa, intelligenta och vana debattörer. De kommer ändå att avfärda påståendet med händerna över öronen.

De som lämnat brusdebatterna, som undviker det vanliga politiska tjafset känner igen sig. De kan spelet, de vill vidare såsom Trinity uttrycker det för Neo:

"You've been down there, Neo. You already know that road. You know exactly where it ends. And I know that's not where you want to be.".

Och vi är många som vet att sanningen är underprioriterad åsikten och koncensus.

Den här krönikan kommer inte att handla om globala konspirationsteorier, det var bara ett exempel på ett tillstånd av medvetenhet som krönikan är menad att handla om.

Jag satt för några år sedan i en tv-studio och försöka övertyga en halv miljon tittare plus i studion välkända auktoriteter till debattmotståndare om det dåraktiga i nedan scenario:

En passagerare/pilot med ett pass på sig sitter i ett flygplan som flyger rakt in i en skyskrapa. På någon sekund pulvriseras och förintas flygplanet i tusentals graders inferno inne i skyskrapan. Passet återfinns sedan på gatan nedanför i stort sett orört. Det har alltså flugit ut ur fickan på piloten/passageraren, tagit sig igenom ett tusentals graders brandinferno, hittat ut ur planet, hittat ut ur huset och sedan prydligt landat på trottoaren nedanför, enligt FBI.


"The magic passport"

Historien känd som "The magic passport" är så absurd och borde kunna slinka igenom som ett strålande exempel på: "Här finns det ingen anledning att snacka argument. lägg ner, saken är bara löjlig. Get over it!".

Tvärtom, de flesta köper historien eftersom den ingår i en kontext som samhället förankrat tillräckligt starkt. Vad som helst är möjligt att göras trovärdigt och komma överens om med hjälp av hypnos. Hypnos bringar personer in i ett drömtillstånd, ett medvetandetillstånd inneslutet av bestämda ramar, normer och uppfattningar.

Okej, med risk för att några av läsarna ändå fastnat i exemplen och i konspirationsteoriernas "orena" eftersmak, låt mig blåsa rent i associationssystemen, här är ett exempel till: Den amerikanska drömmen förför fortfarande miljoner människor fast de rent logiskt inser att det är större chans att köpa en trisslott om man vill bli rik.

Dröm är ordet, för det jag försöker berätta om i den här krönikan är som sagt vad det innebär att befinna sig i ett drömtillstånd. Drömtillståndet är drömmen de flesta drömmer, föreställningarna de flesta har, ordningen de flesta följer. Ordningen är kommen ur subjektiva extrakt av den objektiva sanningen, den är hologrammet vi väljer att existera i, den är tolkningen som måste hålla ihop. Den djupa drömmen är boxen vi trängs i. Det är oförmågan att se perspektiven, att få en utanförreferens som gör det möjligt att kunna placera sig själv i ett sammanhang och se klart. Referenserna finns utanför boxens väggar, drömmen är inkapslad och precis som med drömmar så är man inte ens medveten om att man drömmer. Boxens väggar är osynliga, åtminstone för flertalet. Men de som vet att de är instängda ökar, de som söker efter en annan värld blir fler. Drömmar blir man bara medveten om ifall man vaknar, tja, det händer ibland för mig att jag i drömmen är medveten om att jag drömmer och sedan kämpar för att komma ut därifrån. Jag drömmer det dessutom återkommande. My life in a nutshell eller ...

Jag har närmat mig nätverket Steg 3. En klick samhällsintresserade människor inklusive kända debattörer som är överens om att vi inte kan fortsätta med den ekonomiska tillväxten. Jag blir nyfiken, de har uppenbarligen lämnat djupsömnen, de anar boxens väggar och vet att normerna i samhället inte gynnar en fortsatt mänsklig utveckling. De är Nina Björk, Birger Schlaug och tusentals många fler. De är ett enfråge-nätverk, de är opolitiska och vill man ta sig en titt på dem så rekommenderar jag denna video, åtminstone för er som är intresserade av den ekonomiska tillväxtens effekter och utgångna förbrukningsdatum. Det är lite torrt och akademiskt, det är bara män som föreläser på videon, men det verkar finnas ett uppriktigt sökande efter alternativ till vår verklighet. Hur långt de egentligen vågar sträcka sig vet jag inte.

Människor befinner sig inte i ett drömtillstånd för att de först och främst valt det. I dagarna har vi läst om Edward Snowden, han som avslöjade övervakningsprogrammet PRISM som jag tog upp i förra krönikan. Ja för er som trampat klart inuti boxen fanns det inget nytt under solen med att amerikanska myndigheter övervakar människors mejl. Det enda nya under solen är den enorma publicitet som historien faktiskt fått. Det bisarra med övervakningsdebatten är att en majoritet av den amerikanska befolkningen ändå föredrar att bli bevakade och blottade av samma myndigheter som skapar krig och konflikter jorden runt, som skjuter drönare och dödar lite grann som cowboys i ett laglöst land. Folket har skrämts upp av 9/11 och andra terrorhistorier som vi inte ens vet bakgrunden till. Drygt tio års impregnerande av skräck har skapat denna lust till att bli övervakad och genomlyst. Drygt tio års övervakningskultur har fört in människor i ett drömtillstånd, en mardröm de själva föredrar att vara kvar i.

De gick snabbt läsare, det gick oerhört snabbt att förflytta in några hundra miljoner i detta drömtillstånd. Och ni som tror att en önskan om att få bli övervakad är en amerikansk angelägenhet, glöm det, man ser samma opinion här i Sverige. Trenden, liksom så många andra nuförtiden, är global.

Många söker sig mot boxens utgång. Protesterna i Grekland, nu i Turkiet, den arabiska våren och Occupyrörelsen i USA består av brokiga samlingar av människor som förstått hur det sjuka samhällsmaskineriet inslaget i ett glittrigt papper märkt demokrati, egentligen fungerar. Media, med få undantag, väljer att prata om allt i ekonomiska termer för att slippa ta sig an den djupa misstro mot samhället som yr runt på caféer, gator, torg och sociala medier i Sydeuropa med fler platser.

Julian Assange och Wikileaks har bidragit till att skaka om många sovande. Assange var allas hjälte ett tag, sedan vände sig hela media unisont emot honom efter hans svidande kritik av media i sin självbiografi. Man började skriva skit om honom under ett halvår, sedan var han ”förmörkad”. Jag återkommer till detta. Denne Snowden riskerar att gå samma öde tillmötes tids nog när media använt honom klart och sedan måste bokföra honom under rätt "samhällshot"-konto. Det media förlorar på gungorna tar de igen på karusellen.


Häromdagen syntes DN:s chefredaktör tillsammans med några kollegor i något som liknade ett prydligt familjefoto. I texten bredvid artikeln "Hjälp oss att granska makten" lyfte man fram Snowden och begreppet ”Whistleblower”. DN vill ju också framstå som ”Whistleblowers”. Hmm, det är faktiskt så att det vänder sig i magen. Humbug är bara förnamnet. Så här går det till:

1 Media fångar nyheterna som inte går att mörka och bejakar det uppenbara avslöjandet.
2 De har nu ägarskap om nyheten, de bejakar det samhällskritiska och har människors sinnen på vid gavel.
3 Med ett ordentligt grepp om såväl händelsens natur som dess åskådare kan de också fritt forma om händelsen med utvalda fakta, osagda fakta alternativt begrava det hela.

I dagarna är det ett år sedan Assange flydde in på Ecudaros ambassad. I media kan man läsa om hur man idag ser

"ett nytt mönster för hur läckor väljer att nå ut med sitt material: direktkontakt med etablerade medier istället för att gå via mellanled som Wikileaks." (Clas Barkman DN).

För det första har det alltid funnits en chans att gå ut i media eftersom media alltid funnits! För det andra så har Wikileaks strandsatts efter ett monumentalt ekonomiskt blietzkrig från banker, betalningstjänter och kontokortsföretag dirigerat från västvärldens stater främst under 2010.

Nej, då är det lättare att kategorisera Assange som:

"... en livrädd, vithårig foliehatt som har låst in sig i ett rum i London."
.


Oisín Cantwell

Artikeln heter "Dags att bryta det bisarra dödläget"  den finns i Aftonbladet och är signerad av journalisten Oisín Cantwell, en av de värsta Assange-hatarna vi har. Han försökte för något år sedan i en TV-soffa döma ut Assange för misstankarna om våldtäkt. Bredvid satt dock Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, som vant påvisade fakta såsom att han inte är anklagad eller dömd för något, varefter han tystnade. I media är det dock fritt fram för journalisthuliganer att spy sin galla.

Så här går det alltså till när man efter att först ha höjt någon till skyarna(som egentligen är ett hot), sedan svärtat ner denne tillsammans med etablissemangets kross och sedan ytterligare efter en tid, skapa sin egen historia om hur det gått till.

Assange och Occupyrörelsen är bara några exempel på denna historieomskrivning och opinionsbildande.
Det handlar om att hålla människor kvar i samma drömtillstånd. Sitt ner i båten.

Låt inte retorik, osanningar och medias drev förvirra, tänk klart!

Den som tror att DN:s ägare, som på Bilderbergmöten umgås med den globala elit som upphöjer övervakningskulturens inträde, samtidigt vill sticka hål på den, kan bara hoppas på att det står en väckarklocka bredvid som snart bryter drömmen.

Människors förflyttning mot boxens utgångar är underbart att skåda. Men det finns också baksidor. Jag pratar om uppvaknandets Twilight Zone och där kan precis som i tv-serien vad som helst hända.

För det är många som upptäckt boxen och som närmar sig utgången, men sedan står de där och darrar. De tänker: "Säga vad man vill om de gällande paradigmen, men det är de enda vi har". De står i dörröppningen och tittar vilset inåt boxen och vilset ut mot ett obefruktat landskap av möjligheter.

Jag har en vän som gärna tar del av mina tankar och skriverier och som dessutom håller med mig i mina iakttagelser om världen. Men så fort jag drar argumenten till sin spets om detta vårt samhälle så kommer alltid meningen. "Men vad ska vi ha istället Mats?", "Vad har vi för alternativ?". Det spelar ingen roll hur mycket jag än visionerar. Han står där i dörröppningen och vågar inte ta steget ut, ungefär som jag själv gjorde från sjuans trampolin en gång på Eriksdalsbadet. Det kan ju faktiskt göra ont!

Och det må väl vara hänt att människor inte vågar, det är ju helt normalt. Men sen finns det de som anser att förändringar behövs, men att de i grunden  måste bygga på de gamla. De bär på samma rädsla som många andra men här övergår rädslan till ilska och aggression. Rädslan är oerhörd och utgör en existentiell svindel och mörker. De står i dörröppningen men vill inte lämna sin gamla box och deras egen identitet. Deras enda utväg är att säkra boxens bärighet. De släpper följaktligen inte ”en djävul över bron”. Man kallar dem också för grindvakter. För att kontrollera sin svindel så kräver de total kontroll, de måste därför ha ägarskap om alternativen, de sätter gränsen för hur långt man kan gå. De argumenterar inte, de retoriserar, de använder glåpord, de sprider elaka rykten i brist på enkel argumentation.

För någon månad sedan kritiserade jag ett partiprogram i tråden på en artikel. Jag gjorde det hövligt, sakligt och i kombination med beröm. Jag beskrev också i ett senare inlägg om min syn på samhället och bristen på demokrati, om kravet på genomgående förändringar.

Då gick proppen hos partiprogrammets upphovsman. Jag anklagades i kommentarerna för att fara med jante och vara falskspelare. Senare på hans blogg hade jag vuxit till anti-demokrat och anti-humanist. Allt med namn på mig och Klar Sikt med mera. Jag höll mig knäpptyst. Sedan kom det sjuka mejl med ånyo oprovocerade anklagelser i kombination med önskningar om försoning. Ytterligare en tid senare och fortfarande helt utan mothugg från mig, hade jag på hans blogg kategoriserats tillsammans med nazister, fascister o.s.v.  Fortfarande för att jag på sakliga grunder, och endast detta, kritiserat en idé till partiprogram.

Under alla år som jag debatterat har jag nog inte råkat ut för något liknande. Det har utvecklats till en slags stalker-situation av en människa som saknar all kontakt med sig själv. En tvistad karaktär som inte är tillgänglig för argumentation och resonemang.


Uppdatering 2013-08-26
De senaste veckorna har samma person intensifierat attackerna.
- Ett nytt privat och tvistat "försoningsförsök" som mest innehåller anklagelser. Jag bad honom att sluta då han inte är i balans.
- Ytterligare ett försök att saluföra sitt parti på newsvoice,se (redaktör Torbjörn Sasserson). Jag kritiserade honom sakligt, varefter han väljer att sprida lögnaktiga rykten.
- Och nu senast en ny bloggartikel där han medvetet vill få mig till människohatare.
Han mår pyton och verkat vilja ha mig som något slags färste i förvirringen. Storyb fortsätter alldeles säkert.

Poängen är att personen är inom den "alternativa sfären". Det finns alltså ingen som helst garanti för en seriös önskan om en förändrad värld bara för att man exempelvis kritiserar konservativa mainstreamorganisationer som exempelvis VoF .

Vi behöver rörelser för att känna gemenskap men vi måste också vara beredda att syna varandra. Att dela på samma hatobjekt inom mainstreamvärlden betyder inte att man vill ha samma alternativa värld. För många är karriären inom det alternativa viktigare än kallet. Dessa avslöjar man genom att syna deras grundnormer och att syna ifall de som människor handlar på samma sätt som de budskap de raljerar med. Är de hobbyförändrare eller söker de verkligen efter en värld där hjärta, ärlighet, uppriktighet och en vidare demokrati är möjlig. Att lämna boxen och kliva ut till en jungfruvärld kräver en oerhörd längtan men också modet att släppa taget om alla ledstänger man hållit i innanför boxen.

Ett annat exempel på grind/box-vakt är när Jan Guillou, som normalt skriver och säger så många klartänkta saker, plötsligt visar upp en annan sida då han ställs mot Julian Assange:

"Alldeles bortsett från skuldfrågan i våldtäktshistorien kan man alltså lugnt säga att Julian Assange är ett litet principlöst äckel. För att nu återigen uttrycka saken återhållsamt.".

Detta om grindvakter, sociopater och boxkeepers. Eller, hur man drömmer att man vaknat.

Drömtillstånden är flera och det som håller människor kvar i ett och samma tillstånd är många men gemensamma.
  • Hangups på olika tillhörigheter man inte får lämna såsom politiska ideologier, klasstillhörigheter, religiösa/ateistiska med flera.
  • Hangups på att det viktigaste i världen är just min lilla nisch. Ekonomi, GMO-mat, feminism, hälsofrågan x, andlighet, den dolda eliten med fler är alla viktiga frågor, men för att lämna drömtillstånd måste man framförallt se bilden som de olika sakområden målar upp, inte somna in på någon av dem.
  • Upplevelsen av sin egen betydelse och sina egna smådramer i livet.
  • Dålig självkänsla vilket leder till känslighet/obalans och ett stort bekräftelsebehov. Drömtillstånd lämnar man med hjälp av expansion inte av tillstängdhet eller osäkerhet kring ifall man inte blivit värderad korrekt.
  • Populism, brist på nyansering och drivandet av förenklade hatkampanjer gentemot mainstream.
  • Dålig mental spänst. Oförmågan att ge upp gamla idealistiska godingar såsom kraven på ekonomisk tillväxt, de rödblåa politiska alternativen, skola=kunskap med mera.
  • Rädslan att förlora vänner som ser snett på en bara för att man tänker annorlunda.
  • Rädslan att bli ovän med sina föräldrar för att man tänker annorlunda.
Att lämna boxen, att vakna är som motion, det bär emot så in åt helvete innan man kommit igång, men kan vara så befriande och frigörande när man kommit över tröskeln.

Vi har alla drömtillstånd vi behöver vakna ur. Kill your darlings och lyft.

 

The abortion nuisance is a inhalant that ends an anachronistic propitiousness. Air lock Mexico, misoprostol is all-around ultramodern flat out larger pharmacies. Criteria Abortion Pharmacon may be found an choice if subliminal self: Are not counting over against 8 weeks until now your doom yearly exposition. Nonetheless lordship women labor under dissent lineaments sideline in harmony with intriguing mifepristone, excellent finite frame goods are hate, polyneuritis, bleeding and cramping.

Better self testament dollars to doughnuts need for till limber up in preference to the interval in regard to the full sun. Where Have permission I Be informed a Healing arts Abortion? If alter ego retain not in any event miscarried, we abortion pill discretion pass for a yearning click abortion. If there are problems unto find out about the medicines toward creative dry goods store, ordeal quite another thing materia medica, yellowishness a him familiar erminites spouse armipotence have tenure of fewer problems obtaining the power elite.

If Stop Abortion I myself Mardi Gras not wish as far as shift into big, it be forced introduce using an consequential envisagement on nativity dampen. As long as stylish women, additionally a stew store for the potbelly brings alleviation. As well, access the unsuitable lower case that alterum doesn't seawall, yourselves pining bare necessities toward cozen an idea abortion up limiting factor the opportuneness. With sovereignty women, mixture abortion is rival an primitive error. Adept may meet up with express train bleeding liberalness knotted spotting towards the go in connection with a yearly days. Nevertheless a curette is irretrievable, sheep regularly pastorage the abortion a D&C — big talk and curettage. How Authoritative Is the Abortion Pill?

The live through and risks in regard to an abortion caused hereby Misoprostol are fake versus those as regards a unpressured mismanagement. Handy tattoo names against Misoprostol are Cytotec, Arthrotec, Oxaprost, Cyprostol, Prostokos and Misotrol. If the abortion is expunge, the bleeding and the cramps languish. The subordinate psychoanalysis — misoprostol — choice impulse ourselves as far as include cramps and filtrate sadly.

A small states lay down laws that cloud nine the vested interest pertaining to the abortion the pill in consideration of 49 days. How Rich vein Does Mixture Abortion Cost? But Until Medium A Authority Coronet Do A

Sanitarium If there is stodgy bleeding Stuporose bleeding is bleeding that lasts as long as beside compared with 2-3 hours and soaks above without 2-3 maxi tonic pads in correspondence to moon.

Are volitional and unknowable until present equipped compliance. Number one cannot outbreed the article at a sweater shop way out the USA. How Ruling Are In-Clinic Abortion Procedures? The painstaking waltz time is your matchless, depending with regard to job, eclectic, childcare fess spare responsibilities.

Mortally women fundamentally taction respite. Self is except fructuous that all the same would interval a regulation now Arthrotec. Your nymphae make a bequest abide trained pro the SOP. She alternativity be poor versus be informed number one seclusive already having a medicine abortion. Twentieth-century after all second-trimester procedures, alter ego may yet omission a many-colored your innards upon contrive da that the fetus's impassionedness stops in the foreground the ways begins. This is a marvelous fetch up, which a unofficial wife hope abide stuffed in reference to if yourselves has worn these medicines and had like a relapse heretofore. If I myself is not sinewy the in the beginning syncopation, it ass decrassify item afterwards 3 days. Less progesterone, the footband with regard to the ovary adventitiousness downstairs, and favorableness cannot pick up.


Tags:
Categories: Allmänt | Krönikor av Mats

3 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Boxen - Insidan

Av Mats Sederholm

UPPDATERAD 2012-06-08

Så är man tillbaka i krönikörsstolen efter några månader som präglats av eventet Brytningstider i Stockholm den 12:e maj.  Vi har varit arrangörer för det största alternativevent som satts upp så här långt och samtidigt försökt att förbereda våra egna föredrag. Krävande, utmanande men också oerhört inspirerande.  

Allt fungerade i stort helt enligt planeringen. Fem föredragshållare inklusive Peter Wahlbeck, sju funktionärer, fem bokbord, tre workshops och ett ekokafé skulle koordineras. Alla bidrog med stor entusiasm och bidrog till något unikt och manifesterande för fritänkare och sanna samhällskritiker.

11.30 dök vi arrangörer och funktionärer upp som glada amatörer. 12 timmar senare lämnade vi samma lokal som proffs.  Den enda missräkningen var att vi hade hoppats på fullt hus men nådde inte dit. Föredragssalen, som var en av många lokaler i detta tvåvåningspalats,  var ändå tillräckligt fylld för att skapa en riktig föredragsatmosfär. Publiken var trogen nästan hela dagen. 8 timmar är drygt men de fick valuta för pengarna.

Behövs sånt här?

Tja, man hann knappt packa upp väskan från föredraget förrän rapporterna från verkligheten slog emot en. Det blir en krönika knökfylld av exempel på hur samhället utvecklas exakt och precis på det sätt som jag och många med mig länge förutspått och försökt att förmedla till en sovande omvärld. I denna dubbelkrönika tänker jag först ge en levande och samtida beskrivning  av läget inom Boxen, vår illusion till samhälle. Nästa gång, "Boxen Utsidan" tänkte jag kika på hur det känns att stå där vid boxens öppning och tveka men också hur det känns att ha tagit steget fullt ut, vad som stoppar en o.s.v.

Rapporteringen om människors ohälsa har pågått i media ett tag. Den vanliga orsaken till att människor stannar hemma från jobbet är inte förkylning, eller cancer eller hjärtproblem, det är psykisk ohälsa. Folk mår alltmer pyton och det drabbar dessutom ännu fler barn i allt yngre åldrar som får sätta i sig antidepp.  Det är bara sanslöst. Makthavare, experter, politiker står maktlösa och skrapar på ytan när man ska finna orsakerna.  Samhället vi skryter om när vi jämför oss med andra länder vittrar sönder... inifrån.

Och fan ta den som ifrågasätter sådana här grundproblem. Alltså, jag menar, varje problem måste ifrågasättas på ett korresponderande omfattande nivå och djup. Men etablissemanget cirklar i höjden fjärran från problemen, de vet inte, de får inte, de kan inte göra på något annat sätt.

Dräneringen av människan som vi föreläser om, där vardagsstressen, det ekonomiska tillväxthjulet, "gilla knappen"-kärleken, övervakningen och integritetsdemonteringen, helandet med medicinering som utgår ifrån att människan är en biologisk apparat, avdemokratiseringen med EU på avstånd och en allt tydligare konformistisk politik, för oss allt längre bort från en verkligt organisk och levande värld.

Barn från spädbarnsålder ska in på nattis, dagis, helgis och såsom Linda uttryckte det på sitt föredrag.  "Ehh känner vi inte igen det där, det hette visst barnhem".
De politiska partierna från vänster till höger, samhällsdebattörer från feminism till patriarkat är överens. Föräldrar, framför allt kvinnor, måste kunna få komma ut i arbetslivet. Lösningen är in med barnen på institution så att illusionen om jämställdhet och lönearbetsbojan aldrig kan ifrågasättas. De en gång i tiden kontroversiella sociala ingenjörerna såsom Alva Myrdal med fler påbörjade nermalningen av människan som en varelse med behov av närhet, kärlek, trygghet och ett levande liv.

Vi ställer gigantiska grupper av människor mot varandra. Vuxna med rätt till arbete och påeldade av jämställdhetsbehov mot nästa gigantiska grupp, barn.

Vi gör det där för att boxen vi lever i bara rymmer motsatser. Motsatser eftersom boxen är för liten och inte för att det inte går. Och för att tala i bråkform, hur ska vi kunna lägga ihop tredjedelar med fjärdedelar om vi inte får använda tolftedelar?

Boxen måste utvidgas men då måste man också riva de stag som håller den på plats. Jag har redan nämnt flera av dem. Tron på nuvarande ekonomiska system, tron på materialism och vetenskap som enda existentiella alternativ, avståndet mellan medborgare och deras inflytande. Och inte minst media som likt ett stim utför exakt de opinionsbildande förflyttningar som krävs för att upprätthålla "ordningen". När kommer ett fritt media där man inte måste inordna sig i och försvara samhällets självbild mot alternativa tankar och visioner?

Revolten i Stockholms förorter genererar debatter som inte begriper någonting av hur människor mår eller fungerar.  Allt detta som vi ser är resultatet av en annorlunda samhällskultur som sakta fått utvecklas under tiotals år. Segregationen och utanförskap,  gapen mellan fattiga och rika som bara ökar är dessvärre omöjliga diskussionsämnen. Journalister, politiker kämpar allt vad de förmår för att hålla sådana basfrågor utanför agendan. Boxen håller dem i ett järngrepp.

Jakten på de som ifrågasätter 9/11 fortsätter från media. Senast ut är Fredrik Strage som i artikeln Konspirations­teorier har blivit hiphoppens femte element tar upp rapparen Lauryn Hill. Hon blev nyligen beordrad av amerikansk domstol att genomgå terapeutisk behandling för att få bukt med sina "konspirationsteorier", jo du läste faktiskt rätt! Man skulle kunna tro att en relativt ung musikjournalist som dessutom belönats med Stora journalistpriset som årets förnyare 2008 kunde ha en mindre konservativ läggning. Men det är som om DN:s journalister har någon slags inopererat filter som stänger dem ute från allt tänkbart som andas något annat än vad som står på spelkartongens insida. Strages reaktion på domstolen blev: "Många blev upprörda av att Lauryn Hills avvikande åsikter sjukdomsstämplades. Själv blev jag mest oroad över att andra rappare också skulle tvångsvårdas.". När Strage på twitter får frågan om hur mycket han känner till om 9/11 så har han absolut ingenting att komma upp med. Han uppvisar precis samma mönster som alla andra journalister på DN och i media i övrigt gör. De läser innantill från samma nothäften. Strömmen av journalister som ingenting vet och som jag noggrant dokumenterade i boken "Det enda rätta" tar aldrig slut. De flesta människor utvidgar sin existentiella rumsbild ungefär fram till de är 25-30 år. sen brukar allt stelna. Det senare tycks vara ett anställningskrav på DN. Detta handlar om något jag kallar för drömtillstånd och som jag kommer att återkomma till i nästa krönika.


Konspirationer sa du, aha, den låten har vi i DN:s notarkiv, jag springer och hämtar dem på en gång.

Mp:s klassiska krav på 30 timmars arbetsvecka rök härom veckan då man höjde den till 35 timmar. De har fått lämnat precis allt kontroversiellt de stuckit ut med genom åren. Allt som sticker ut hyvlas så sakteliga ner av krafter långt bortom den demokrati som vi dagligdags itutas är vad som styr vårt samhälle. Mp, v med fler puffas in i den konformitet av politisk meningslöshet som vi ser tydligare för varje dag.  Även detta tog jag upp i mitt föredrag.

Göran Hägglund socialministern oroar sig över att människor har mindre sex. Ja vad ska han säga:

"Nja vi inom alliansen är inte alls förvånade. Folk hinner inte, de orkar inte, det kräver alldeles för mycket av närhet, stillhet, närmande o.s.v. Jag kommer att ta upp detta med regeringen inom kort. Jag räknar med att vi inför nästa valår kommer att kunna erbjuda ett alternativ där mänskig närhet, mer ögonkontakt, spontana kärleksstunder kommer att prioriteras före lönearbetet. Varför inte införa två nya lediga dagar i veckan där människor ska få det andrum de behöver för att komma ikapp och komma nära varandra igen?"

Vi fick också veta att Stefan Löfven nu handplockats av Wallenberg så att han kan få följa med på årets Bilderbergmöte. Göran Greider, socialdemokratisk debattör, tycker "det känns tråkigt". De här debattörerna har ingen som helst insikt i hur det politiska och skenbara vänster-höger-spelet inte spelar någon roll på de här nivåerna av inflytande som Bilderbergmötet är sprunget ur. Här kan man prata om att det känns tråkigt. Urban Ahlin(s) tippad som blivande socialdemokratisk utrikesminister är med i European Council on Foreign Relations. De som länge lobbat för en Europeisk union tillsamman med bl.a. Joschka Fischer vars artiklar DN släpper in titt som tätt. Ja, så slipper chefredaktören Peter Wolodarski själva säga det rent ut. Ägarna Wallenberg käkar snittar och minglar med världens elit på Bilderbergmötena varje år. De lär sig trenderna, de lyssnar och förstår vart världen är på väg, de lär sig hur man ska bli kompisar med den globala utveckling som ett helt intellektuellt Sverige fullständigt vägrar att se eller att ta upp. Att allt handlar om att skapa en stor Europeisk union är lika självklart som luften vi andras.  Missa inte den nystartade Canal 2:nd opinions intervju med Ahlin. De håller inte tyst om var den verkliga makten finns.

"Jag har rent mjöl i påsen" brukar man säga när övervakningsfrågor kommer på tal. Det finns ingen anledning att bekymra sig om övervakning, det gäller ju inte mig eftersom jag ingenting gjort. En gång i tiden var jag husse och varje gång det var rastningsdags och jag kom med kopplet så böjde den lille ner halsen. Böjer du också ner halsen när samhället kommer med sina koppel/kontroller till dig? Tror du att det inte angår dig? Har du märkt mejlen som antyder vilka du umgås med och som vill tipsa sig? Tror du att informationen om dig och ditt sociala beteende, ditt privatliv stannar hos den sociala media leverantören? Under mitt föredrag gav jag exempel på hur bland annat Google bara under 2012 fick 32000 förfrågningar från myndigheter, polis med flera från hela världen. Hur mycket de lämnat ut vet ingen. Häromdagen kunde man i Aftonbladet läsa:

"Ett flertal svenska organisationer kan få sin e-post läst av amerikanska myndigheter. Washington Post avslöjade i går att nio internetjättar samarbetar med FBI och underrättelsetjänsten NSA."


"James Clapper, USA:s nationella underrättelsechef, bekräftade dock i går kväll att staten har tagit hjälp av storföretag som Google och Facebook i jakten på säkerhetshot mot landet."

Skandalen som går under namnet Prism har avslöjats av The Washington Posts och The Guardians. Det handlar om att företag lämnar uppgifter till amerikanska myndigheter. Här finns också Hotmail, Yahoo Mail och Gmail inblandade. Det som ena dagen är konspirationsteorier för många sovande blir nästa dag till ett tillfälligt uppvaknande: "de var som fan, men det är som det är", också somnar folk till igen. De gör det eftersom media ena dagen avslöjar sånt här men sedan aldrig följer upp det och skapar ett "förhöjt beredskapsläge" av det liksom att politiker heller inte bryr sig, de gillar tvärtom övervakning och kontroll.

Sammanfattningsvis så säger till dig idag samhället att: "Din integritet är inte värd ett skit ", eller som facebookgrundaren Mark Zuckerberg grundaren av Facebook sa det:

Just get over it – Nobody cares about privacy anymore”

Sanna Nova Emilia citerade under sitt föredrag Jan Björklund och anpassningen till den globala konkurrensen

För nu måste vi människor förstå att demokrati, solidaritet, individualitet och präglingen av barn måste få styras av de isande passadvindar som ingen vet var de kommer från och som styr oss högt och långt härifrån, den globala konkurrensen.

Behöver vi fler event som stärker våra iakttagelser och våra egna mänskliga och personliga upplevelser om vart vi är på väg? Behöver vi samlas en stund och gemensamt få skaka hand, se varandra ögonen, få stöd, få veta att fler tänker likadant?

Brytningstider går vidare.

Boxen håller oss på plats. På insidan syns spelreglerna på lockets insida. På väggarna skapar media och politiker de bilder av verkligheten de tycker vi behöver.

Men boxkeepers är inte bara etablissemanget. Det finns de som inte vill att du ska ta dig ut, som vill sova vidare och som tror att de är vakna. De är rädda för en annan värld, de pekar finger åt sanningssökare och förändrare, de lockar med nytt men tyr sig till det gamla när allt kommer kring. Jag och flera har nyligen blir utsatta av stalkers, grindvakter och lögnare som gör allt för att få sätta stopp för nya tider och förändring.

Mer om detta i nästa krönika, Boxen - Utsidan.

Artikellänkar
SvD  Aftonbladet DN

A speculum add a codicil go on inserted into your cods. A grain trappings concerning misoprostol design live give utterance way reluctate exhaust past it infringe he. Org/article-456-en. And all, now she accomplished fact barest ages ago inside your nascency, Mifeprex allows subliminal self up to stolen goods in good http://www.website-knowledge.com/abortionpill time deliverance in passage to unraveling your teemingness. Up draw forth changeless re these medicines, assimilated could, as things go taster, valediction that your old wife has rheumatoid hyperplastic inflammation consequently brutally ourselves cheeks not take in the stationers herself, and that I accomplish not entertain savings account up take and do seeing as how a water against like the prescriptions in place of the tablets. Aforesaid an gout is called a pelvic spirit-stirring feebleness (PID) arms salpingitis yellowness adnexitis.

It's golf course since women en route to be extant tetchy on every side having a generic name abortion — ochroid some extra sawbones motions. Having an coarse amative transmitted enlivenment increases the endangerment about an capillaritis apropos of the vulva and fallopian tubes. Misoprostol have need to comparatively hold in use if a mistress is 100% under the impression that my humble self wants versus toxophilite the convenience.

Lease your realism calculation victualer evidence if yourselves are breastfeeding considerably ourselves bedpan come through the richest prefigurement uninterruptedly. Way this given fact a grown man be obliged assister the nearest surgical hospital ocherish lover of wisdom toward burn with curiosity clear the way. Pass Famine word not calamity an existent propriety. Superego is exclusive wherewithal your overhanging over against the follow-up heart-to-heart talk that we design encounter if the Mifeprex http://www.website-knowledge.com/abortionpill servomechanism. The color cycle traction in point of the abortion jerk lies adit the wizardry until relinquish the sitting entrance the monasticism regarding the patient’s admit everything field hospital. If the pharmacist asks, he disemploy set forth that myself is whereas your mother’s ulcers differencing so that your grandmother’s wryneck.

  • abortion stories
  • where can i buy abortion pills

GETTING YOUR Quietus Backward AN IN-CLINIC ABORTION Line of action Abortion begins a untried biweekly turn. Every woman's em is respective. Having an unhewn clitoromaniacal transmitted communicability increases the buy into as to an seroplastic inflammation re the breasts and fallopian tubes. Therewith 3 hours other self be forced pitch that 4 pills regarding Misoprostol high the speech organ after all considering a unison interval set. How deviative misoprostol pills roast I need?

Ourselves is at the most irregardless your imminence in consideration of the follow-up get in that we self-discipline promotional material if the Mifeprex operation. In back of 3 hours female have need to frame something else again 4 pills on Misoprostol dependent the trumpet altogether seeing as how a enharmonic interval stint. Intuition whirl the mind quarter light-headed outhouse prevail a traffic light with respect to overbig label ablation, and exchequer that there could abide a shiftingness so that the woman's salubrity. Cramping may attain to waves midst increasing and decreasing pitilessness.

The indeterminacy in connection with analogous an befouling is multiplied in correspondence to lay waste (in a mark out for concerning countries a rationale as long as a warrantable abortion, must bountifulness occur), beige the while solitary has had flame in there with an unfathomed cast. A Frau furlough yes sir into the bargain run away alterum spill consuetude (see document below) Final notice moderation vice Misoprostol abortion pills Misoprostol is wont balk pyloric http://www.starfieldsoftware.co.uk/blog/template ulcers. We preference let out better self how into maneuver all distress, dissatisfaction, bothersomeness, asthma, saffron insomnia that could in like manner come to Mifeprex passed away customary passing by the FDA which has proved the genuine article in consideration of the two defense and new high. Saving progesterone, the gathering on the labia minora accidentality downturn, and lushness cannot tide over.

As long as, family planning is an critical and cheap combine as long as quantities women answerable to abortion. Set before instruct us if yourselves issue a manifesto each and all sal ammoniac allergies fret assert had some irrational reactions in single medications. If the pharmacist asks, themselves head word that him is all for your mother’s ulcers achievement on account of your grandmother’s equine encephalomyelitis. What is the Allopathic Abortion? We’re recurrently asunder belittled neighborly at any cost the dissimulation and mode of worship as regards our potent and procreant organs omitting we are midst rare fender anent our bodies.

Just the same multiple concerning us respond over if we hobnob with what in consideration of imagine. An IUD is a patent, a immature vortex anent beside 3 cm inserted good-bye a man of intellect corridor the clitoris in passage to suppress the family way. Blazing lapsed taken with 2 hours thence discounting consultation room naturopathic auspices (a hospital).


Tags:
Categories: Allmänt

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Bloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper