SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Atlantis, mystikens ursprung.Av Mats Sederholm

Den nya tjänsten ”Google ocean” har hittat spår av rektangulära mönster på Atlantens botten enligt satellitbilder och marina undersökningar, rapporterar flera dagstidningar (se länkar längst ner) och tidningen Sun.  Spekulationerna om Atlantis, den sjunkna kontinenten i Atlanten, får nytt bränsle. Och myten om Atlantis förtjänar det.

Myter klassificeras per automatik som just och enbart myter. Den dominerande ”religionen” i västvärlden är idag vetenskapen. Den ger, liksom andra styvnackade betraktelser av verkligheten, inget utrymme för annat än vad den själv kan bevisa och eftersom människor idag fostras och präglas med dess normsystem så faller också sådant som Atlantis per automatik utanför den allmänt ”accepterade verkligheten”.

Så gjorde även staden Troja en gång. För även den var en myt, hånfullt betraktad av det vetenskapliga prästerskapet, tills att någon utgrävare vågade gå sin egen väg och till sist fann resterna av staden i verkligheten. Och alldeles säkert så väntar fler arkeologiska upptäckter i framtiden som kommer att förvandla myter till sanning. Kanske Alantis står på tur!

Den stora pyramiden, Cheopspyramiden, eller på egyptiska, Khufupyramiden är den största av de tre pyramiderna på Gizaplatån en 30 minuters bilfärd från Kairos centrum. Dess byggnation förklaras av 10.000 människors arbete med hävstänger och rep. Vissa block väger lika mycket som 100 bilar och är placerade med millimeterprecision. Alltså, en snudd på skrattretande förklaring, liksom den vedertagna anledningen till varför den byggdes, som ett monument över en farao, detta trots att det inte finns ett enda spår i hela pyramiden som i någon mening pekar ut nån farao. Här investerar man i åratal av gigantiskt arbete och med en obegripligt skicklig arkitektur, men låter föremålet för hela arbetet, hyllningen av en farao, gå helt obemärkt förbi. Ännu mer magisk är kanske sfinxen, som ligger några hundra meter därifrån. Båda kräver och förtjänar en egen krönika. Men i resan på mystiken kring Atlantis så tänker jag ändå stanna upp här ett tag till.

Arkeologen Graham Hancock och byggnadsingenjören och forskaren Robert Bauval skakade på 90-talet om i de arkeologiska/egyptologiska kretsarna när de presenterade ”Orion mysteriet” i bokform 1994. Det har också gjorts flera dokumentärfilmer om denna teori som knyter samman de tre pyramiderna på Gaza med stjärnbilden Orion. De öppnade upp för en helt ny kategori alternativforskare och hundratals böcker har skrivits om Giza pyramiderna men också i spåren på detta så har massor av nya upptäckter och teorier om försvunna civilisationer kommit fram. Självklart omstridda och diskuterade. Men det är här som Atlantis kommer in.


Orionmysteriet lägger bl.a. fram att det finns ett samband mellan de tre pyramidernas placering och stjärnkonstellationen Orion. De tre stjärnorna i mitten, Orions bälte (bältet på jägaren Orion ur den Grekiska mytologin) och vintergatan passar in mot placeringen av de tre pyramiderna och Nilen. Hancock/Bauval hävdade alltså att de tre pyramiderna är placerade i avsikt att motsvara de tre stjärnorna. Dessutom så matchar flera schakt och öppningar i pyramiden andra stjärnkonstellationer såsom Osiris och Isis, ifall man drar ut tänkta linjer från dessa och förlänger dem upp mot himlen. Om man uppifrån ser ner på pyramiderna och sfinxens placering så är markörerna de utgör dock vridna i förhållande till stjärnbilderna p.g.a. att jorden vrider sig runt sin egna axel (precession) med en cykel på 26.000  år. Hancock/Bauval kunde med hjälp av ett datorprogram backa i tiden och leta upp den tid i historien då placeringen av pyramiderna och sfinxen i tiden sammanföll med stjärnkonstellationerna. Tidpunkten de fann var ca: 10.500 år f.kr. Så varför just 10.500 f.kr.? Vad för tid var det som pyramidbyggarna ville manifestera med detta? Hancock/Bauval går vidare och knyter detta till en ursprunglig civilisation som skulle ha befolkat Medelhavet och som lämnat sitt ursprung bakom sig. Nämligen Atlantis.  

Jag lämnar Pyramiderna och går över till det amerikanska mediet Edgar Cayce även kallad för den ”sovande profeten”. Cayce som var amerikan och dog 1945 fick fram sina ”syner” under meditativt tillstånd. Han förutsåg börskraschen 1929, andra världskriget och beskrev bl.a. Esserna, den lilla sekten vi döda havet, långt innan de gick att läsa om i dödahavsrullarna. Cayce berättade om Atlantis. Han satte tiden för dess slutliga undergång till 10.000 f.kr.! Och inte minst satte han liv i vad som kallas ”Hall of Records”. Det rum som enligt honom skall finnas under marken och i anslutning till sfinxen Här är exakt vad han sa om detta rum:


(Q) Berätta I detalj vad som finns i detta rum

(A)  Där finns uppgifter om Atlantis, om den tiden då anden tog form och påbörjade formandet av Atlantis, om hur människorna där utvecklades under sin tid. Men också uppgifter om det första sönderfallet och de förändringar som utspelade sig då.
Platsen, positionsmässigt, befinner sig i linje med solens uppgång över vattnet, i linje med den skugga/ljus som faller mellan sfinxens tassar. Rummet som inte går att angöra via angränsande rum och som finns beläget under sfinxens högra tass kommer inte att uppenbara sig förrän TIDEN har uppfyllts och då förändringarna börjat manifestera sig i denna sfär av mänsklig erfarenhet.

Med hjälp av seismograf kunde Hancock/Bauval visa att det finns en underjordisk rektangulär kammare på 12X15 meter under sfinxens tassar. Men de egyptiska myndigheterna ger inget tillstånd till utgrävningar.

Från Edgar Cayce beger jag mig till källan för myten om Atlantis, nämligen Platon


Det är Platon som har ursprungshistorian om Atlantis. Platon, den västerländska filosofins fader, skrev om Atlantis under slutet på sitt liv. Men hade hört om den när han var liten. Platon skrev ner något som var en urgammal myt och som hade berättats av Solon som i sin tur hade hört den i Egypten. Solon, en av ”antikens sju vise män”, stadgade lagar och lade grunden till den atenska demokratin. Han var poet, vetenskaps- och statsman och hade gjort en pilgrimsresa till Egypten, något som de flesta vise män gjorde. Där skulle han ha fått ta del av dokument som berättade om en svunnen civilisation med stor makt och respekt som dominerat världen 9000 år tidigare. Och vi är åter tillbaka till 10.000 f.kr.

Platon säger om berättelsen att: ”… har fördelen att vara sann och ej påhittad.". Platon beskriver Atlantis som lika stort som Afrika och Asien tillsammans, vilket är mindre än de definitioner vi har om Afrika och Asien idag. Han säger också att den ligger ”bortom Herkules pelare”, vilket är samma sak som dagens Gibraltarsund. Han ger ingående beskrivningar av naturen, vilka växter och djur som fanns där. Atlantis verkar ha varit en exotisk plats med stort överflöd. Dess stora stad låg belägen på kontinentens sydöstra del. Den norra delen bestod av bergskedjor och mitten av kontinenten verkade vara relativt platt.


Illustration av Atlantis stora stad med sina cirkelformade kanaler.

Atlanterna levde till en början ett liv som verkar vara hämtat ur paradiset. Man hade ett överflöde på materiella tillgångar men uppenbarligen också en andlig medvetenhet, man var ett med naturen. Men med tiden förändrades det. ”Den mänskliga svagheten tog överhanden och de blev äregiriga och maktlystna. De utvidgade sitt rike och sökte världsherravälde.” På sin jakt efter världsherravälde var de tvungna att erövra Aten men förlorade. Kort därefter drabbades de av katastrofen. ”… jordbävningar och flodvågor som på blott en dag och en natt störtade ner Atlantis i havsdjupet.”

Historien berättades alltså när Platon var liten och under en middagskonversation. Men den förkastades som ett förlorat paradis av de flesta men inte av Platons farbror och blivande lärare Sokrates. Platon skrev: ”Zeus hade samlat gudarna till ett rådslag och sagt…”. Och mitt i denna mening slutar Platons berättelse. Snacka om irriterande! Varför Platon slutade sin berättelse på det här sättet är det ingen som vet.

Trots Platons renommé och andra bedrifter så var det som om just denna berättelse, likt Atlantis kom att sjunka till botten.  

Genom århundraden så har spekulationerna om Atlantis varit många. Inte minst VAR Atlantis skulle befunnit sig. Kreta, Santorini, Antarktis(Atlantis som förflyttat sig), Bolivia m.fl. är några av platserna, ja t.o.m. Gotland finns med. Tröttsamt i min mening. Det enda som berättar var Atlantis skall ha befunnit sig är Platons platsgivelse som bortom Gibraltar.

Om Atlanterna kunde färdas till medelhavet så kunde de säkert ta sig till Amerika. Den tidiga mexikanska kulturen innehåller kalendern, kläder, hieroglyfer och pyramider som överensstämmer med den egyptiska kulturen. Kan Atlantis kultur spritt sig både väster och österut och tidigt satt sina spår både i Amerika och runt medelhavet?


Var tillkomsten av sfinxen, vars tid för skapandet är omdiskuterat, gjord av Atlanterna? Var kunskaperna om byggnadskonsten som skapade pyramiderna ärvda av Atlanterna och försökte pyramidbyggarna manifestera Atlantis slut och betydelse för eftervärlden? Är sfinxen och pyramiderna en gigantisk tidsmarkör för en civilisation som gick under men med kunskaper som spred sig till Medelhavet och Europa i allmänhet? Var berättelsen om syndafloden en beskrivning av en gigantisk naurkatatrof i samband med Atlantis undergång? Sfinxen bär spår av vattenerotion trots att den gängse uppfattingen om sfinxen är att den byggdes långt senare än för 12.000 år sedan. En tid då norra delarna av Europa låg under is och med möjligheter till översvämningar och andra geologiska katastrofer i samband med att isen smalt?

Finns det några upptäckter eller forskning gjord för att finna spår av Atlantis?


1968 upptäckte ett plan utanför Florida (Bimini) märkliga monument som låg på havsbotten. Det har gjorts expeditioner som tagit prover på havsbotten, men utan att kunna dra några klara slutsatser. Problemet är för de som är passionerade att få tillgång till pengar och att få vetenskapens stöd för en sådan expedition. Två rejäla hinder.

Har vi något att lära av Atlantis? Om Platons berättelse inte enbart är båg så tog Atlantis en utveckling som inte helt skiljer från vår nuvarande världs. Makten, fascinationen för materialism, avsaknaden av en andlig helhetssyn driver även denna värld mot en undergång.

Finns hemligheterna bevarade i det hemliga rummet i närheten av sfinxen? Och kommer de då att uppenbaras såsom Cayce uyttryckte det ” .. kommer inte att uppenbara sig förrän TIDEN har uppfyllts och då förändringarna börjat manifestera sig i denna sfär av mänsklig erfarenhet.”
Tiden i versaler, DEN tiden, en tid av stor betydelse, då något stort sker som berör mänskligheten. Ska vi hinna med att förstå hur vår egen civilisation är på väg att dela Atlantis öde, eller kommer hemligheterna och förståelsen om vad som hände Atlantis att uppenbaras för sent?

Oavsett om de senaste satellitbilderna, som härrör sig till precis det område där Platon ville förlägga Atlantis.  leder någonvart så kommer Atlantis att leva vidare.

Mats      

Debattlänkar: Aftonbladet SvD DN 
Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Mytologi/Magi

12 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Jakten på Antikrist


Av Mats Sederholm

Nytt år och vi befinner oss allt djupare in i en framtid som redan nästa år heter 2010. Osannolika årtal egentligen. Det var ju långt där i framtiden för inte så länge sedan. Nåväl, framtiden är här och något som den faktiskt bjuder på är svaren på profetiorna.

Antikrists ankomst är en av de mest mytomspunna profetiorna som finns. Kanhända det är rent nonsens. Jag är öppen för det, men försöker också se ifall det finns någon underliggande sanning i detta. Finns Antikrist? Vad eller vem är han/hon? Är vi inne i sluttider nu och var spelar i så fall Antikrist sitt sluga spel just nu? Kanske han/hon redan har trätt fram?  Kanske fick de som författade Bibeln några slags visioner till sig som är av en evig karaktär. Kanske det är så att skapelsen har ett manus, där godheten och ondskan likt en naturlag och enligt naturliga cykler påverkar mänskligheten. Och då kanske det inte är omöjligt att människor också kan känna av och förutspå detta cykliska förlopp.

Klar Sikt kommer att innehålla sådant som är mytiskt och oförklarligt, vi kommer att försöka ge alla möjliga referenser till vår verklighet, inte för att vi vill fastna i det okända, tvärtom för att med hjälp av det oförklarliga kunna bringa klarhet. Eftersom vi är politiskt och existentiellt obundna så är det också en spännande möjlighet för oss. Med ett oberoende så slipper man rädslorna att förlora något. Därför fruktar vi varken Antikrist eller Krist.

Häng med på en jakt efter Antikrist!

Jag börjar med att kika på den klassiska antikristkällan Bibeln. Där finns lite smått och gott att gräva ur. Både i det Gamla och det Nya testamentet.


Först ut är Daniel i det Gamla testamentet. I sina visioner såg han fyra djur, de tre första liknande vanliga djur men det fjärde var något speciellt. Han skriver i Dan 7:7:

Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn.

Så vad symboliserar detta med djuren för något? I vers 17 får man svaret på det:

De fyra stora djuren betyda att fyra konungar skola uppstå på jorden.

Okej fyra ledare på jorden, men djuren betyder också riken. Hur var det då med detta förskräckliga fjärde djur och rike? Vers 23 berättar om detta:

Då svarade han så: Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena.  Det skall uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den.

”Breaking news” minst sagt. Vi kommer att få ett rike eller någon slags auktoritär makt som kommer att täcka in hela jorden. Och i någon mening vara brutalt dominant.

Berättelsen fortsätter sedan med att mer ingående beskriva detta rike. Daniel ser tio horn på detta fjärde "rike". Daniel frågar vad hornen symboliserar och får svaret i vers 24:

Och de tio hornen betyda att tio konungar skola uppstå i det riket

Alltså, vi får ett nytt globalt och förkrossande rike regerat av tio ledare. Vers 24 fortsätter med:

och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar.

Daniel såg också att det växte ut ett nytt horn bland de tio. Ett mindre horn som stöter bort tre andra. Och detta skulle då betyda ytterligare en ledare som inte är som de andra ledarna. Någon som kommer att slå sig fram och putta bort tre ledare bland de tio. Ett inre maktstrid bland de tio ledarna med andra ord. Vem är då denne ledare och som det ska visa sig, Antikrist? Vers 20:

och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.

Någon med förmågan att tala, med god retorik och en förmåga att förföra massorna kan man tänka sig. Men denna förföriska ledare hade även andra egenskaper. Vers 25 säger:

Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste(läs Gud) och föröda den Högstes heliga; han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar.

Vår förföriska ledare, tillika Antikrist kommer att förneka kristendomen eller varför inte alla religioner. Hmmm, kan det vara Humanisternas ”Happy human” Sturmark?

Skämt åsido. Mycket mer än så här bjuder inte Daniel på. En sammanfattning:

Ett globalt statsskick kommer att uppstå från fyra ursprungliga. Detta nya statsskick har tio ledare. Men plötsligt så stiger ytterligare en ledare fram, någon som skickligt manövrerar ut tre andra. Denna ledare, Antikrist, kommer att vara en god talare med stora ord, han/hon kommer att förneka kristendomen/Gud.


Jag far vidare genom Bibeln och landar i den berömda Uppenbarelseboken i Nya testamentet. Det visar sig att Uppenbarelseboken i någon mening verkar bygga på Daniels profetior för här finns direkta kopplingar. I Uppenbarelsebokens kapitel 13 dyker djuret med de tio hornen upp igen.

Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.

Alltså, det globala riket med sina tio ledare krönta med tio kronor och hädiska namn.

I Johannes uppenbarelse vers 5 återkommer den nya ledaren, vår Antikrist.

Och det(djuret/riket) fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader.

Antikrist får 3 ½ år på sig att skrävla och förföra massorna med sina gudlösa lockelser.

Och åter igen så bekräftas Antikrists globala makt från Daniel i vers 7:

det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag.

Att massorna kommer att smörjas av Antikrists återkommer Johannes till i vers 8:

Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det

Och hur ska man undvika att dras in i Antikrists snärjande lockelser blir då frågan. Vers 10 svarar på det:

Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

De som verkar i Antikrists anda kommer att vakta över sina medmänniskor men glömmer att de själva blir bevakade. De som slår mot sina medmänniskor, förförda av Antikrist kommer själva att bli slagna. De som inte låter sig förföras av detta måste verkligen stålsätta sig och våga stå fast vid sin moral och sin övertygelse.

Historien fortsätter nu med ytterligare ett rike. Det har två ledare. Båda stödda av Antikrist. De här ledarna fortsätter att förföra människorna och med Antikrists bemyndigande. Men de utför någonting inför massorna som jag har svårt att tolka. Vers 13 säger:

Och det(odjuret = två ledarna) gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.
Vers 15 säger:

Och det(odjuret = två ledarna) fick makt att giva ande åt vilddjurets bild(antikrist), så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbad vilddjurets bild.

Möjligtvis så ska vi ändra på tidsordningen så att de två ledarna lyfter fram Antikrist med dessa knep.

Men avslutningsvis så kommer dessa två ledare burna av samma kraft att göra något annat med människor. Följande rader vers 16-18 är klassiker:

Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han kan räkna ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.

Antikrists tal är 666 och människors märke på högra handen är lika omtvistat det.

Så, är detta nonsens eller något att uppmärksamma? Det kostar inget att uppmärksamma det, den saken är säker. För åtminstone finns det delar av detta som vi ser börjar ta form redan idag. En global ordning, en världsregering eller liknande är vad som är under uppsegling. Att människor vaktar på varandra utan att förstå att de själva tjänar makten och odjuret, eller att de för krig utan att förstå hur det slår tillbaka på dem själva är heller inget nytt. Utvecklingen av mikrochip är under stark frammarsch. Redan idag sätter man in chip i folk. Att det skulle bli mer ordnat så att var och en får ett chip i sin högra hand istället för ett kreditkort ligger i tiden.

För en tio år sedan trodde jag att sånt här aldrig skulle vara möjligt. En antikrist skulle inte få plats i vårt upplysta samhälle. Men ack så man misstar sig. Idag står det helt klart att ledare kan förföra människor lika bra som någonsin tidigare. Debatten om den upptornande världsordningen är i stort sett helt tyst. Folk ropar på globala regleringar, mer övervakning och kommer säkert att acceptera ett chip inopererat. Det är praktikaliteterna och de kortsiktiga vardagliga förbättringarna som styr människor.

De som tar upp Antikrist är mestadels andliga och kristna bloggar. Men de tycker ju också att det är okej att mörda t.ex. palestinier på löpande band för sitt saliga Israels skull och kan enkelt avfärdas som de som låter sig förföras. Därför tror jag inte en sekund på att Antikrist just bara är emot Kristus eller Jesus.

Om Antikrist stiger fram, och aspiranter finns det, så kommer han/hon att förföra massorna. Det betyder att kanske 8-9 av 10 läsare här kommer att bli förförda. Han/hon kommer även att förföra bloggmassorna.

Mats       
Tags:
Categories: Andlighet | Krönikor av Mats | Mytologi/Magi

52 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Bloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper