SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

De dolda sällskapen


Av Mats Sederholm

Förmågan att vakna upp till insikt har en enkel nyckel. Att ge upp!

Kan man inte ge upp det man tror på så är man körd. Fred liksom upplysning är en fråga om nederlag, inte om segrar.

I mitt 15 år långa sökande efter sanningen så har jag fått släppa på otaliga åsikter och ståndpunkter till förmån för insikten. Det handlar om att skaffa sig en existentiell spänst.

Ett av de områden som jag enkelt ratade för 10 år sedan är vad som kallas för dolda sällskap. Det finns många namn för detta. Hemliga sällskap, Illuminati, ordenssällskap o.s.v.  Jag upplevde det som överdrivet, marginellt, konspiratoriskt och faktiskt lite barnsligt och omoget. Men också som väldigt mörkt och dystert.  Den känslan jag hade då, mitt instinktiva bemötande av det, kan jag återvända till i dag när jag söker förstå hur andra tänker.  Idag vet jag hur andra resonerar, men andra har inte täckning för mitt resonemang och för mina insikter.  Det gör mig trygg, men det övertygar inte nödvändigtvis de som var som mig för 10 år sedan.

De senaste 5-7 åren har jag nosat på detta med dolda sällskap och ju mer jag läst på, desto mer har jag fått kapitulera. Den verkliga researchen påbörjade jag för två år sedan inför min och Lindas kommande bok Robotfolket.

Att förstå och få en struktur på de nätverk av dolda sällskap är ett hästjobb.  Fakta finns i massor men de är riktigt tunga och just extremt faktaorienterade. Man får ingen översikt. Man vet inte vad som är sant, man vet inte var man ska leta, man vet inte vem/vilka man kan lita på o.s.v. En sak inser man dock ganska snabbt. De officiella informationskanalerna såsom skolor och media är knäpptysta. Och bara det får en att inse att något är på tok.

Sällskap och sällskap
Ordenssällskap finns det gott om. De kan vara grundade på religion, på hjälpverksamhet, på riddarkulturer etc. eller bara var ett brödraskap som t.ex. Odd Fellows som grundas på ”etisk forstran”. De skänker en gemenskap, en familjekänsla och som förvisso är omgivet av en integritet och ett visst hemlighetsmakeri. Men det är inte sådana sällskap som är intressanta, för de är trots allt rätt så harmlösa.
Det jag vill sätta fokus på i detta gigantiska ämne är de sällskap och nätverk som påverkar världen och därigenom ytterst även dig och din vardag. Det finns två saker som är viktiga här:
  1. Sällskap vars kunskaper ger möjlighet till en större förståelse av vår existens och som med detta erbjuder verktyg för att kontrollera människor och världsskeenden.
  2. Sällskap som har en direkt inblandning i världspolitiken. Sällskap som, hyser medlemmar såsom amerikanska presidenter, toppar inom industrin, toppar inom religioner, media, säkerhetstjänster o.s.v.
Inom dolda sällskap och där det finns en existentiell undervisning så graderas man. Så sker inom den Svenska Frimurarorden, inom Rosenkorsorden och inom olika ordnar världen över med liknande esoterisk/existentiell undervisning.  Graderingarna genomförs som ritualer eller ceremonier och efter att man genomgått en undervisning som kvalificerar en för att stiga till nästa nivå. De officiella högsta graderna varierar. Ibland är det 11, ibland är det 33.

I de få fall som media tar upp sådana här sällskap så är det nästan uteslutande för att de vill göra sensation av blodsriter, dödskallar och sånt som verkar jättelääääskigt och jättekoooonstigt. Lagomt slabbiga reportage utan egentligt nyhetsvärde.

Däremot är man knäpptyst när det gäller t.ex. Barack Obamas medlemskap i Prince Hall frimurarorden och att han tillhör den 32:a graden.  Eller att George W Bush, hans far, hans farfar, John Kerry och en mängd presidenter och presidentkandidater i USA var/är medlemmar i olika dolda sällskap. Stora delar av Europas ekonomiska och politiska toppar är det likaså. Men även inom den asiatiska eller semitiska (folk runt medelhavet och mellersta östern) maktgräddan är man utbildade inom läror som samma individer sedan negligerar som representanter för sina officiella ämbeten.

Många historiska konstnärer och vetenskapsmän var likaså inbördes bundna vid dolda sällskap, men inte en rad om det i våra historieböcker.


David Rockefeööer under ett av Bilderbergmötena.

När toppar inom världens ekonomier, religioner och politik årligen ses under de s.k. Bilderbergmötena så rapporteras det sparsamt om det. Så sparsamt att vanligt folk inte har en aning om att dessa slutna sällskap ens existerar. Inte ens hjälper det om Carl Bildt, Fredrik Reinfelt, Maud Olofsson eller Mona Sahlin deltar.  Här träffar svenska politiker gräddan av världens finansfamiljer såsom Rockefeller och ledande industritoppar, biskopar eller generaler men fortfarande är det inte särskilt intressant för media. När journalistiska s.k. skjutjärn som SVT:s K G Bergstöm får chansen så beter de sig som gamla mossiga gubbar med gamla och lättparerade frågor, lagomt utmanande för trötta svenssons som får sig lite nyhetsunderhållning och tror att de blir uppdaterade med vad som händer i världen, tillika får bekräftelse på att vår öppna demokrati fungerar. Jag mår illa.

De slutna sällskapen och världsledare
Krönikebilden är ett collage av kändisar som samtidigt är medlemmar i olika dolda sällksap, de flesta olika frimurarordnar. Frågan är då, vilka känner presidenter, biskopar eller andra maktpersoner mest samröre med? Sitt land, sin religion eller de sammanslutningar som de under ed svurit sig in i?  Sammanslutningar där de utan några som helst officiella agendor eller insyn kan diskutera och inofficiellt sätta dagordningar för gemensamma globala visioner tillsammans med bröder från olika delar av våra trossystem.  Slutna sällskap med en utbildning inom det esoteriska/existentiella som samma ledare aldrig yppar ett ord om offentligt.

När Henry Kissinger, medlem i den skotska frimurarorden  och av den 33:e och högsta graden, tillika flitig deltagare i Bilderbergmötena, uttalar sig om Obamas politiska möjligheter, så är det självklart en artikel förankrad inom de allra högsta nivåerna av de dolda sällskapen och självklart med stöd från sina vänner inom Rockefeller-sfären. När media nämner de politiska tankesmedjorna är det de ingenting i jämförelse med vad medlemmar inom de allra högsta ordenssällskapen funnit koncensus i. Dessutom så har de svurit eder starkare och mer personligt kopplade än vad man gör inom politiska partier eller religioner.

Få socialister och kommunister känner till att de marxistiska och kommunistiska arkitekterna som Marx, Trotskij och Lenin likaså var frimurare. Folkets revolutionärer, bah!

Propaganda Due (P2) är namnet på en Italiensk loge(dolt sällskap). P2 hade medlemmar bland generaler, tv-kändisar, journalister, toppar inom industrin, diplomater, polischefer men även utländska medlemmar från bankvärlden och den amerikanska underrättelsetjänsten. Under 70-80 talet, visade det sig senare, samarbetade de med CIA, med Maffian och med terrororganisationer. En av de som verkade bakom de här krafterna var just Henry Kissinger. Samma person som fick fredspriset!Att skapa terror i syfte att sedan forma en ny ordning är samma sak som att använda principen om Tes, Antites och Syntes som jag beskrivit det i ”Mörka moln sluts över världen”. Den skotska frimurarorden med Henry Kissinger som medlem har som ordspråk ”Ordning ur Kaos”. I logotypen ovan "ORDO AB CHAO".

Min och Lindas inblandning i slutna sällskap
Under hösten 2007 och i samband med vårt researcharbete inför boken så bestämde jag och Linda oss för att bli medlemmar i ett sällskap som just utbildar människor inom det existentiella och det esoteriska. Vi gick med i den svenska Rosenkorsorden  . Absolut rakt emot vad vi vill medverka i men fullt medvetna om att detta var tillfälligt. Vi lämnade Rosenkorsorden ett år senare, hösten 2008.

Att vi inte skulle invigas i någon form av maktsällskap var rätt självklart, nej vi var mer nyfikna på vilken typ av andlig och existentiell ideologi och fostran man får när man påbörjar denna hierarkiska utbildning, fyllt med grader och initieringar. Och med ett läromaterial helt hemlighållet.

En av de första saker som slog oss var hur deras andliga syn fullständigt genomsyrades av patriarkat. Ingenting kunde vi läsa om modersaspekten. Inget! Det var det gamla vanliga tjatet om fäder och deras stolta uppgörelser med sina söner.

Vidare var deras historia och deras kunskaper komna ur långt tillbaka i tiden och deras startdatum räknas tillbaka till en dag då en känd Farao utförde en bestämd ritual.

Rosenkorsorden liksom andra liknande ordnar har i stort sett samma undervisning och som sagt, den går långt tillbaka i historien, ja så långt tillbaka som till det Babyloniska imperiet tusentals år före Kristus. Kunskaperna har varit förseglade och unnade de som haft makten och inflytande över civilisationer sedan mänsklighetens vagga. Rosenkorsordens undervisning refererar mycket riktigt till Zoroaster, Isis, Vita brödraskapet och många andra ”ljusbärare” i vår historia. Undervisningen på nivån som nybörjare är intet i jämförelse med de kunskaper som förmedlas på de högsta nivåerna.

Undervisningen fortsatte med allt mer bestämda krav på hur våra lässtunder skulle gå till. Ceremonierna var rigorösa och växte allt tydligare fram som en betydande del av undervisningen.  Symboler och den ständigt meditativa uppkopplingen till universella energier utan att ange deras namn, och därigenom knyta upp eleven till sådant som denne inte själv kan kontrollera, blev allt tydligare allteftersom undervisningen fortskred. Symboler, meditativa övningar och ritualer var något som vi konsekvent undvek.

Förutom att materialet är hemlighållet så får t.ex. deras healingmetoder inte tillämpas eftersom dessa är förbundna inom orden.
Och inte minst så ingick begreppet triangulering i undervisningen. Kunskaperna om hur man kan skapa en ny ordning genom att motrikta två andra. Tes, Antites och Syntes, principen som jag tidigare nämnt. Principen som genom historien använts för att forma mänskligheten.

De studier som vi hann ta del av är mycket intressanta och det är tragiskt att de än idag ska hållas barrikaderade.

Men ifall någon nu ändå tror att detta är harmlöst så bör denna fundera över vad som står i Rosenkorsordens manifesto som är offentligt.  En av deras visioner är:

”Att det finns en världsregering formad av alla nationernas styrande och arbetande i hela mänsklighetens intresse;”


Under sommaren 2008 skrev jag ett dokument, Illuminati for dummies som mer utförligt beskriver begreppen ”Illuminati”,  ”hur man själv kan börja forska”, ”fällor och råd” o.s.v. Det har så här långt varit väldigt uppskattat och knyter ihop många trådar för er som är nyfikna.

Nedan finner ni länkar till de få notiser i dagstidnngar som uppmärksammat Bilderbergmöten och svenska politikers inblandning, m.m.

YouTube
Intervju med Mona Sahlin om Bilderberggruppen 2008

Aftonbladet  2006
”Reinfeldt i hemlig elitklubb”

DN 2007
”Carl Bildt i möte med Bilderberggruppen”

Politikerbloggen 2008
”Maud Olofsson på hemligt möte med Bilderberggruppen”

Metro 2007
”Var fjärde minister medlem i elitsällskap”

DN 2008
De rikas hemliga mötesplats

Mats


Tags:
Categories: Esoterik/Filosofi | Kontrollsamhället | Krönikor av Mats

4 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

February 1. 2009 19:27

mats

Hej på er

Eftersom ämnet Dolda sällskap är så gigantiskt stort så är önskemål välkomna om/ifall ni vill veta mer i ämnet och mer exakt vad. Jag skriver en del 2 om det visar sig att intresse finns.

Mats

mats

February 1. 2009 19:57

Fredrik

Hej Mats,

jag är lite nyfiken kring vilka (och hur) utomjordisk kontakt är inom en del hemliga sällskap. Kontroll av 4D exempelvis, Annanukis inblandning i Katolska kyrkan med flera sällskap, Vatikanstatens roll, dess topphemliga agenda...

Vänligen

Fredrik

Fredrik

February 3. 2009 01:33

mats

Hej Fredrik

Det finns alldeles säkert UJ-kontakter med i spelet om makten men om jag ska lägga ut text om det så blir det mycket spekulationer. Däremot så är Vatikanstatens inblandning mer konkret att ta på. Dessutom begreppet Annunaki.

Återkommer eventuellt om detta.
Mats

mats

January 4. 2010 00:53

olivera

Hej Mats,
varför tror du att man inte tar upp att människor,politiker är i sk. dolda sällskap? Är det inte så att man alltid inom maktens korridorer har varit medlem i klubb,orden,sällskap etc.? Det finns så många att det har förlorat nyhetsvärde eller ens intresse för omvärlden?De flesta orden och sällskap som finns i Sverige är öppna och är ingenting annat än filosofiska skolor för egen utveckling och nu för tiden helt utan någon som helst sekretess tex Rosenkorsoden som du skrev om.Du kom till helt konstiga slutsatser! De har en hemsida där vem som helst kan ansöka om medlemsskap, kvinna som man,(ni var ju med!)man kan när som helst avsluta medlemsskapet! För att studera vid Stockholm Universitet så måste du väl bli antagen som elev för att vara med på undervisningen; hos Rosenkorsorden räcker det med att visa intresse för att bli antagen som student.De har en filosofisk undervisning som hela tiden uppmuntrar ifrågasättande  och ser det som främsta kunskapskällan och påpekar ofta att all undervisning är FÖRSLAG  på hur man kan se omvärlden och sin egen roll i livet man lever samt hur man i kärlekens och ljusets namn för mänsklighetens bästa kan leva sitt liv! Hur kunde ni missa allt detta och komma med "..ingenting om modersaspekten.." Det är ju ni som delar upp det i Fäder och Mödrar... inte rosenkorsarna. De skriver enbart om människan, själen och anden /både mannen och kvinnan/ deras lära finns helt öppen och tillämpas inom antroposofin dvs i Järna där man kan öppet lära sig deras healing. Jag skulle kunna räkna upp alla fel ,men avstår eftersom du tror att du kan allt efter bara ett år som medlem....Synd att du inte bemödar dig att ta reda på fakta innan du skriver om de olika ordnarna. Just Rosenkorsorden är en av de få som inte förbjuder kvinnor att vara medlemmar. Graderna i detta sällskap är lika klasser i skolan och har ingenting med politik eller religion att göra, men sysslar med andliga frågor i diskussionsform HELT ÖPPET. Undrar hur trovärdig  din övriga beskrivning av ordnar och hemliga sällskap egentligen är. Jag påstår inte att alla sällskap är till för människans bästa men vissa är faktiskt bara till för egen utveckling , om man reflekterar över vem man är så kan genom att förändra sig själv också varaktigt förändra världen. Beroende på vem som läser och med vilka glasögon så drar man olika slutsatser. Jag ser inte något fel i att alla människor och grupper finns representerade i beslutsfattarnas korridorer förutsatt att alla vill arbeta för hela jordens bästa.

olivera

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper