SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Med rätt att ifrågasätta


Av Mats Sederholm

Under en månad har debatten om sanningsrörelsen pågått i media. Den har konsekvent bemötts med gammal retorik, smutskastning och lögner. Det räcker inte med rörelsens ifrågasättande av 11:e september för att förklara en ledarskribents uppmaning till allmän censurering hos media. För sanningsrörelsen slingrar sig in i det allra vekaste och bakom demokratins fasader. Där biter den sig fast och släpper inte taget.


Jag vill först börja med ett lästips. Krönikan är lång och ni som inte orkar ta er igenomn detaljerna kring 11: september kan hoppa över del 2 och del 3. Ni kommer ändå att få till er krönikans andemening.

Artikeln finns också publicerad på sourze.se i en minimerad form: "DN och Newsmill tar till censur i sanningsdebatten"

* * *

”Vi söker en ny utredning av 11:e september!”

Om vi byter ut orden 11:e september mot något annat så andas meningen demokrati, frihet och den självklara rätten att fritt få ifrågasätta. Men att släppa ut den här meningen i debatten är som att släppa ner en droppe med bakterier i ett öppet sår. Kroppens immunsystem reagerar omedelbart och slår till med en reptils instinkter.  Kroppen i det här fallet är vårt samhälle och antikropparna är bl.a. media och politiker.

DEL 1 -  MEDIAS RETORIK OCH LÖGNER


De senaste veckorna har sanningsrörelsen, rörelsen som uppstod ur ifrågasättandena av 11-septemberattacken, tagit steget in i svenska massmedia.  

Jag och Linda Bjuvgård drog igång Newsmilltemat ”Sanningsrörelsen” med vår artikel: ”Medias lögner och vad sanningsrörelsen egentligen är”. Där kunde vi med 100% precision förutsäga all den retorik som skulle följa i Kalla Faktas granskning av rörelsen i deras två program.

Programmen var fyllda med granskningsklyschor som ”krafter som ligger bakom”, ”en och samma källa”, ”religiös sekt”, ”hjärnorna bakom”, ”motståndare mot demokratin”, ”naziliknande idéer”, ”extrema grupperingar” o.s.v. Men inte en enda av klyschorna kunde bestyrkas med fakta! Inte ens antisemitism-spåret kunde backas upp med ett enda exempel eller bevis för att sanningsrörelsen skulle ha med antisemitism att göra.  Kanske har det faktum att Kalla Faktas redaktör Kajsa Lindohf själv är judinna, påverkat programmets omdöme. Det är hur som helst lika tragiskt varje gång någon indirekt försöker utnyttja en av historiens grymmaste händelser i retoriskt syfte.

Men med rätt retoriska minor utlösta så är allt möjligt. Riksdagsmannen Egon Frid(v) som skrev på ett upprop för en ny oberoende undersökning av 11:e septemberattackerna, skrämdes först av Kalla Fakta och föredrog att vara tyst. Därefter blev han av partiet framtvingad till giljotinen. Han förhördes av TV4 som om han vore en förbrytare och tvingades av sina partikamrater till någon slags Orwellsk historieomskrivning och avprogrammering mitt framför kameran. Det var obehagligt att se.

Han hade skrivit på ett upprop för en ny oberoende undersökning.  Inget annat!

Jag blev uppringd av SVT Debatt som ville ha med mig och Mikael Cromsjö, skaparen av vaken.se, som företrädare för sanningsrörelsen. Vi kom överens med SVT:s researcher Mats Wångersjö om att programmet skulle inledas med en fokuserad minidebatt med två debattörer från varje sida under 10-15 minuter. Det visade det sig vara en ren blåsning. De mesta vi planerat för brast. SVT hade dessutom bjudit in fem debattörer för motståndarna mot oss två.


Inbjuden som talesman för antisemitism-spåret var journalisten Torbjörn Elensky som också deltog i Kalla Fakta. Ett av hans påståenden var att det fanns en länk på min och min frus krönikesamling Klar Sikt till en omtvistat antisemitisk författare. Något som aldrig funnits och aldrig kommer att finnas. En direkt lögn levererad till storleksordningen 500.000 ovetande men säkert troende tittare. Allt för retorikens skull och fortfarande med en ofattbar brist på respekt för de som verkligen drabbas av antisemitism.

Men kulmen på medias förmåga till ”faktagranskning” kom när Lars Lindström på Expressen intervjuade mig om en artikel som jag sedermera upptäckte handlade om sanningsrörelsen och rymdödlor!!!

När media inte lyckas vända på opinionen så finns det bara våld kvar att ta till. På DN:s ledarsida gick man till indirekt attack mot mig personligen och Linda Bjuvgård med ord som konspirationsdårar. (Brott mot tryckfrihetsordningen Kap7 Pkt15!). Men det som fick många läsare att haja till var:

”De redaktörer och programledare som tror sig tjäna yttrandefriheten och demokratin genom att släppa fram dessa åsikter smiter ifrån sitt ansvar.”

Alltså, en direkt uppmaning till att censurera debatten, till att begränsa yttrandefriheten.  Sånt här praktiseras normalt sett i totalitära stater.


Tre dagar senare försöker jag publicera denna artikel  på Newsmill. De nekar publicering med motiveringen att texten inte skulle tillföra debatten något nytt!  Detta trots DN:s senaste ledare, trots att 70% av artikeln innehåller helt nytt i sak, trots att artikeln lägger tonvikten vid just  demokratifrågan och den framrusande  s.k, ”Nya världsordningen”, trots nya citat och exempel av politiker och media och trots att min och Lindas första artikel på Newsmill under lång tid fanns bland de tre mest populära artiklarna under denna månad.  Newsmill har valt att inte kommentera detta.


Kan det vara så att det redaktionära samarbetet mellan DN och Newsmill också inbegriper ett gemensamt regelverk för yttrandefriheten? DN-Ledaren skrev ”Förnuftiga samtal kräver vissa ramar.”  Både Newsmill och DN har samma ägare och det är inte särskilt långsökt att misstänka att Newsmill  fått smaka på Bonniers ramar och mediapiska.

Minns ni hur den här artikeln började?
 
”Vi söker en ny utredning av 11:e september”

Det är ytterst vad 11:e septemberrörelsen vill framföra.

DEL 2  VARFÖR DEN OFFICIELLA 11:E SEPTEMBERHISTORIAN BÖR IFRÅGASÄTTAS


Men jag ska nu försöka kliva upp ur medieträsket, torka av mig stövlarna, ta en dusch och skriva om det som de flesta i sanningsrörelsen vill föra fram. Granskningen av 11:e septemberattacken.
De flesta är oinvigda i detta och jag ska kort redogöra för några av alla de omständigheter som motiverar ett sådant krav.

1 Flera medlemmar ur den amerikanska 11:e septemberkommissionens ansåg sig vara förda bakom ljuset av Pentagon, man menade på att det fanns anledning att tro på andra förklaringar än kommissionens officiella.


2 Militärer med specialistkompetens inom terrorism och speciellt Al-Queda trädde fram efter 11:e septemberattacken eftersom de känt till några av terroristerna redan före attentatet. Något som den amerikanska regeringen absolut förnekade efter attacken. De förvägrades av Pentagon att vittna inför kongressen. Deras material förstördes. I December 2006 förklarade den amerikanska senatens underrättelsekommitté att det saknades bevis för ”ett av de mest störande påståendena om terroristattacken den 11:e september”.


3 NIST. (National  Institute of Standards and Technology) var det organ som fick uppdraget att utreda de tekniska omständigheterna kring skyskrapornas kollaps. Vad gäller WTC 1 och 2 (World Trade Center) förklarade man att husen rasat ihop eftersom endast 10% bärighet fanns kvar i stålbalkarna. Men husen rasade ihop i stort sett i fritt fall, vilket normalt sett endast sker vid en medveten demolering då alla bärande delar elimineras på några sekunder. NIST bortsåg helt från den möjligheten och alla de vittnen inklusive brandmän som berättade om upprepade explosioner inuti skyskraporna innan husen föll. En del så kraftiga att människor for in i väggen.

4 Vad gäller hus 7, alltså det hus som aldrig träffades av något flygplan, men som likväl föll ihop som ett dammoln så tvingas NIST till att använda ord som ”extraordinära omständigheter”, vilket kan liknas vid en vetenskaplig version av att Jesus gick på vatten.

Och betänk, samtliga utredande instanser är medborgare och eller tjänstemän i ett land som nyss gått ut i krig och med krav på en obeveklig patriotism och i en ”antingen är ni med oss eller mot oss.” hets. En del av medlemmarna i 11:e septemberkommissionen utsågs av George Bush själv.  Vilken tjänsteman, militär eller yrkesmänniska kan verka i någon annan riktning än vad det amerikanska ministeriet fastslagit, utan att förlora arbete, karriär eller heder?

DEL 3 EN ALTERNATIV FÖRKLARINGSMODELL


Denna artikel går inte ut på att bevisa en alternativ förklaring. Samtidigt vet jag att många undrar över alternativet till den officiella historien.  Jag ska därför ägna en stund åt en alternativ bild. Inte för att bevisa den utan snarare för att ge ett tankealternativ till den officiella historien.

Så, varför skulle man då iscensätta en fejkad terrorattack, varför skulle man offra sin egen befolkning och hur skulle det rimligtvis gått till, är några av de frågor som de flesta och med rätta skulle fråga sig.

Vad skulle det politiska motivet vara för att iscensätta en terrorattack?


”Project for the New American Century” är namnet på en tankesmedja bestående av en grupp neokonservativa politiker. De framställde år 2000 en rapport: ”Rebuilding America's Defenses”.  Bland författarna finner man bl.a. Dick Cheney, Donald Rumsfeld och Paul Wolfowitz. Här förklaras nödvändigheten av en amerikansk dominans i Gulf-regionen, av en omedelbar lösning på Saddamproblemet, om behovet av en global säkerhetsordning, att internationella fredsinsatser skall domineras av USA och inte av FN men … ” processen som skapar de här förändringarna, kan ta lång tid, såvida inte någon katastrofal och frambringande händelse av typen Pearl Harbor inträffar”. Den enda enskilda incident efter andra världskriget som kan jämföras med Pearl Harbour, inträffade ett år senare.

Skulle amerikanska myndigheter vara beredda till att döda sin egen befolkning?


1962 avvisar President Kennedy ett förslag, ett projekt med namnet operation Northwoods. Det är underskrivet av Joint Chiefs of Staff, den absolut högsta instansen i den amerikanska krigsmakten.  
Projektet gick ut på att skapa förevändningar för en amerikansk invasion av Kuba.  Bland planerna fanns terrorattacker mot den amerikanska befolkningen i bl.a. Miami, som sedan skulle skyllas på kubaner. Det fanns planer på att sänka passagerarfartyg och mycket annat. Med en annan president än Kennedy, så hade denna False-flag operation kunnat klubbas igenom. För, man skapar inte ett sådant förslag om det inte finns en rimlig chans att få igenom det i Washington.

Vilka var i så fall arkitekterna bakom attacken?
Jag ska ge läsaren en tänkbar modell.

Sådana här s.k. False-Flag operationer orkestreras på olika plan eller skikt med separata särintressen. På den lägsta nivån, fanns terrorister som flög in i WTC. Terroristerna gavs, via ett fåtal kontakter, resurser och möjligheter till att genomföra dådet

På nästa nivå finns ovan nämnda kontakter och de som influerar CIA, MI6 eller liknande säkerhetstjänster som operativt ser till att det kan ske. Men också personer som via företag och karteller kunde förmedla de ekonomiska medel som kunde finansiera flygutbildningar i USA eller andra förberedande verksamheter i USA, Europa eller Asien.

Ovanför den operativa nivån finns skikt med ekonomiska och politiska intressen. De finns troligtvis på en internationell nivå.Så fungerade det i Italien på 80-talet när vänsterterrorister beskylldes för en rad terrorattacker i Italien. Det visade sig att det var högerextremister som låg bakom, men på ytterligare nästa nivå fanns den italienska underrättelsetjänsten inblandad. På nivån ovanför fanns ordenssällskapet Propaganda Due, P2 inblandat, med toppar från olika delar av samhällets trossystem. Även CIA anklagades för att vara inblandat.

Det finns flera exempel på False-Flag operationer i historien där man offrat ”de sina”.

Byggt på dokumenterade händelser och fakta har jag gett läsaren adekvata svar på de vanligaste frågorna. Men ifrågasättandet av 11:e september liksom andra typer av ifrågasättanden som riskerar att störa fastlödda uppfattningar handlar sällan om fakta eller ett rationellt tänkande.

Och trots att de har fakta att peka på så lyssnar ingen till dem, för det handlar om tro, det handlar om en falsk verklighet där människor söker konsensuslögner och hamnar i en konsensustrans. De söker gemensamma och betryggande förklaringar till allt och det får gärna vara lögner. För det är inte verkligheten som står högst på dagordningen, det är tron, William. Det är människors gemensamma behov av att vara accepterade och överens som är det viktigaste, även om det bygger på bekväma lögner

Ur romanen Robotfolket

DEL 4  SANNINGSHOTET MAN BÄVAR INFÖR


Jag påstår alltså inte att jag VET hur en tänkbart insider job operation skulle gått till. Denna artikel söker inte bevisa detta. Men eftersom den officiella förklaringen är lika solid som en schweizerost så är det därför naturligt med krav på en oberoende undersökning.

Jag, liksom massor av anhöriga till offren, närmare 1000 arkitekter och ingenjörer, yrkespiloter, och politiker världen över, söker bara en debatt och ny utredning av 11:e september.

Men detta är glödhett och hotar uppenbarligen både våra media och politiker.  Egon Frid fick frågan ifall det fanns fler på hans nivå som sympatiserade med sanningsrörelsen.  ”Jag vet ju att det är fler som skulle vilja göra det men som inte gjort p.g.a. att det är en omöjlig debatt.”. Och debatten är lika omöjlig för en journalist. ”Rymdödlereporten” Lars Lindström på Expressen försäkrade mig om att även han sökte sanningen. Jag frågade: "Men om du går till din chef med förslaget att du seriöst vill skriva om att du vill ifrågasätta 11:e septemberhistorien på fullt allvar, hur går det då?"  Det blev tyst i luren!

Varför undviker de stora media en saklig granskning och går som katten runt het gröt, varför är debatten en politisk omöjlighet?


Om arkitekterna av 11:e september inte är de som vi lärt oss, så skulle det innebära ett större slag mot världen än attacken i sig. I den officiella 11:e september-historien har man nämligen investerat 100.000–tals dödsoffer bara i Irak. Man har investerat i en ny kultursvängning för västvärlden, man skapade Patriot Act och en kultur som innebär att människors integritet i takt med övervakning och rädslor, trubbats av.  En kultur där vi med ”kriget mot terrorismen” fått lära oss att ”Krig är Fred” och långsamt låtit oss införlivas i Orwells klassiska dubbeltänk.  I samma ögonblick som en eventuell bluff avslöjas, så öppnas det också miljoner falluckor. Genom dem far alla de journalister, chefredaktörer, politiker, experter och vetare av alla de slag som i åtta år sjungit från samma nothäfte.  Är det underligt ifall de nu tassar runt på darriga ben och väser?

DEL 5  DEN NYA ORDNINGEN OCH SLUTET PÅ DEMOKRATIN


”En jävla pseudodebatt”, säger Piratpartiets EU-parlamentariker Amelia Andersdotter om debatten och den händelse som delvis påverkat tillkomsten av FRA-lagarna och partiets omtanke om ”Personlig integritet och rätten till ett privatliv”.

Journalisten Elensky sa: ”Det finns fakta, det finns ekonomiska förhållanden, politiska förhållanden i världen som man borde debattera och den här sanningsrörelsen lägger sig på tvären över allt.”

De nuvarande ekonomiska och politiska ramverken har inte kunnat skapa någon hållbar förändring av exempelvis vårt klimat. Det monetära systemet blockerar varje form av långsiktigt helande av människor och en förändring av de växande gapen mellan fattiga och rika. Bara var tionde världsmedborgare anser idag att marknadskapitalismen fungerar väl. De politiska åskådningarna tjänar bara en skenbar demokrati längst ner i den globala maktpyramid, som redan i våningen ovanför våra folkvalda politiker smälter ihop de blå-röda rösterna till en stålgrå EU-härd.


”Hur kan det komma sig att de tre EU ordförandekandidaterna Jan Peter Balkenende, David Miliband, och Herman Van Rompuy är så frekventa deltagare på Bilderberggruppens(sluten global elitgrupp)  möten?”, frågade sig den italienska  EU-Parlamentarikern Mario Borghezio, innan det stod klart att den senare av de tre just valdes till EU:s president bakom stängda dörrar. Men media och politiker vinkar diskret ”passera förbi” åt sådana här nyheter. De tystnar när illusionen om vår demokrati riskerar att spricka.


Hackers avslöjade nyligen att klimatforskare som anlitats av FN:s klimatpanel, IPCC, har blivit påkomna med att manipulera data för att skapa ”rätt politiska” underlag för klimathot-modellen. När, avslöjandet,  ”Climategate” nu går som en våg runt jorden och forskare kräver IPCC kollegors avgångar, så resonerar media: ”Låt oss se, vi har redan använt oss av rymdödlor och antisemtism, vad har vi mer i förrådet, hmmm, vi får ta till förlöjlings-tricket, kör över det här med tron på undergångsscenarios a la 2012 och skriv bara att de avslöjade forskarna använt olämpliga uttryck.”


På våningen ovanför EU ser vi hur nästa ordning allt tydligare tar form. Det som för 10 år sedan endast gick att läsa om i konspirationsteoretikers böcker har idag förvandlats till konkreta rop från våra världspolitiker, från påven, från klimatforskarnas nallebjörn Al Gore och många andra. Det handlar om att skapa en ny global världsordning men även ett nytt globalt världsstyre. Att då återgå till de gamla ”riktiga politiska och ekonomiska frågorna” är som att hänga ett svart täcke över sig och låta sig ledas vidare mot en fascistoid framtid. Tack för att jag inte är ensam om att se tvärsöver, och just p.g.a. av detta, mäktar blotta de skenbara mekanismer som nu allt snabbare för människor in i ett samhälle utan inflytande. En värld där våra tolkningsföreträden som människor alltmer rinner ut i sanden, där experter med S-märkta åsikter är den riktiga världen och där medborgaren riskerar begå, vad en av meningsmotståndarna i SVT debatt kallar sin blogg, tankebrott.

Centralisering av makt har aldrig och kommer aldrig att leverera något annat än omänsklighet.

Jag skriver inte om sanningsrörelsen eller om 11:e septemberattacken för att det är huvudtemat i mitt liv. Jag skriver om det eftersom jag vill förstå vilka händelser och vilka de krafter är som formar vår värld, vilka är de som ytterst sätter våra normsystem och som skapar levnadsvillkoren för mig, min familj och andra människors vardag. Mitt hjärta och mitt grundläggande kall är att återge kraften till människor och inte tvärtom. Människor måste ta tillbaka sitt ansvar för sina liv.

Jag har i denna artikel valt de saker som jag anser är viktiga angående t.ex. 11:e septemberattacken. Men alla inom sanningsrörelsen skulle inte hålla med mig om allt i denna artikel, för så brokiga är vi, så mycket mångfald finns där, där finns det rötägg, där finns det genier, men framförallt så finns de som inte låtits sig bländats av medias riktade strålkastarljus.

 


De som istället vågar se ut i det okända kommer att upptäcka hur deras egna intellektuella mörkerseende sakta tar vid. Efter en stund framträder ett landskap av okända perspektiv och oväntade fakta. Detta seende är i den egyptiska mytologin symboliserad av det allseende ögat. Under antiken förunnat endast präster och faraos. Med Internet och den fria informationen så har det allseende ögat så sakteliga öppnats igen. Det gamla prästerskapet, idag i formen av journalister och politiker, gör allt för att demoralisera den fria kunskapen. De gör som de alltid gjort, de släpar fram de på förhand dömda till torget för att piska och baktala dem inför massorna.

Efterföljderna av 11:e septemberattacken har skapat både död, förintelse och ett bakgrundsbrus av rädsla i främst västvärlden. Ingredienser som funnits på härskares önskelistor genom alla tider. För det är när det är som mest upphettat, som man kan böja människor i önskad riktning.

- Men ursäkta om jag ställer en dum fråga, sa William. Vad är det för fel på en världsregering egentligen? Äntligen får jorden enighet och fred. Är det inte vad mänskligheten drömt om i alla tider?
Izla svarade:
- Det beror på vilka fredsvillkoren är. Vad är det för fred vi får om den förutsätter en likriktan, om den förutsätter en värld som fortfarande utgår från makt och att ännu färre styr över ännu fler? En värld där ännu fler människor saknar ett inflytande över sina liv. Det är ingen fred! Det blir allas kapitulation, för den är skapad utifrån rädsla och inte utifrån passion. Det blir en värld utan krig mellan nationer, men där människor fortsätter att konkurrera och slåss med varandra eftersom fundamenten för ondskan, den inprogrammerade tron på att människan av naturen är ond, kommer att bestå.


Ur romanen Robotfolket

Mats

Debattartiklar: DN  Aftonbladet 


Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Media

9 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

December 11. 2009 11:26

Perra J

Mycket bra krönika, som borde läsas av alla.

Jag har stött på material som får mig att beakta sådant som du nämner
i förbigående: Påven, och det 'gamla prästerskapet'. Det finns anledning att syna de här mera i sömmarna.

Det verkar utåt sett som att påven bara är en relik från det förflutna, som hålls vid liv enbart av tradition, ungefär som det svenska kungahuset. Och som hänger med i utvecklingen utan att ha något att säga till om egentligen. Men så är det defintitivt inte. Här har vi kanske vad som kallas en ulv i fårakläder?
Det är inte många som ser åt det här hållet, men det kan komma en 'surprise'.
Walter Veith har mycket att säga om det här.

Perra J

December 11. 2009 11:38

Delavante

Suveränt! Det här får vi garanterat aldrig läsa i mainstreammedierna.

Delavante

December 11. 2009 11:39

Delavante

Mats och Linda, om ni går in på Sourze nu så har jag en liten överraskning åt er. http://www.sourze.se/

Delavante

December 11. 2009 13:16

pingback

Pingback from fritenk.wordpress.com

power to the people « StAn

fritenk.wordpress.com

December 11. 2009 13:42

mats

Hej Michael

Blev chockad när jag gick in på sourze i morse för att bevaka min egen artikel och såg boken på frontsidan.

Jag och Linda skriver senare till dig privat.

Men så här långt:  TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACK

Mats

mats

December 11. 2009 14:37

Thomas

Vilka bra artiklar du och Linda skriver, Är in på er hemsida nästan dagligen och läser era insiktsfulla texter.
Ni gör ett otroligt bra arbete för att upplysa våra sömniga medborgare.
Min känsla är att fler och fler börjar ifrågasätta,ställa frågor om vad som är verkligt och vad som kan vara sanning.
Hur går det med försäljningen av boken?.(robotfolket)

Önskar er alla en God Jul och Godare år.  

Thomas

December 11. 2009 15:36

linda

Stort tack, Mikael! Som Mats sa, det kommer ett privat mejl sen.

Och tack, Thomas! Ja, vi tycker nog också att det börjar att röra på sig i grytan. Men det gäller att vara medveten om att ju fler som "vaknar upp" desto tuffare kommer de motriktade krafterna att bli. Så att man inte blir så besviken menar jag. Det är som det är!

Försäljningen tickar på och går ofta i vågor. Vi väntar dock på den stora förlösande faktorn som ska få riktig fart på försäljningen. Men den kommer!

En riktigt god jul och stor kram till er båda!

Linda

linda

December 11. 2009 17:30

Fredrik Larson

Mycket bra artikel Mats!
Jag har också själv läst eran bok - och kan fylla i det mesta i recensionen på Sourze. Så sakteliga byggs det upp nya nätverk där människor med samma känsla för livet och samhällena kan bekräfta varandra. Och framför allt inspirera varandra - så som du och Linda gör för mig och andra!

11 september, för att återgå till din skrift, var startskott för en ny agenda. För mig är det hur tydligt som helst. Och om man nu pratar om en kollektiv regression - som sanningsrörelsen främst handlar om - så måste det såret blottas för allt ljus i världen. För vad som spridit sig ur denna enskilda händelse är så ofattbart stort och svårgreppat och det är också därför ALLA politiska metoder blir fullständigt verkningslösa.
Vi är inte där än. Vi måste först se hur det egentligen är!

En människa som inte accepterar sin egen sjuka, sitt problem, kan inte heller göra något åt sin situation. Alltför många människor har investerat sina liv, sin själ i en världsbild som inte är hållbar och därför blir det så enormt svårt för de som tjänar på mammon att ge upp sina värderingar - för då rämnar deras liv...

Men det verkar som om att alltför många faktiskt är oerhört mätta på all denna mediala lögn som sprids, och internet erbjuder så fantastiskt många intressanta youtube-klipp, enormt drivna bloggar, krönikor, nättidningar osv. Så kunskapen når ut. Och sanningar formligen spys upp! 2010 kommer bli ett intressant år!

Fredrik


Fredrik Larson

December 22. 2009 12:07

Micke Håkansson

Vår värld blir ruttnare och ruttnare, massmedia styrs och desinformerar allmänheten, som här tex :

http://www.youtube.com/watch?v=aBHEqGsYnWU

Micke Håkansson

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper