SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Fler lögner från media

"Eye for an eye will make the whole world blind"
Av Mats Sederholm

Krönikan ”Med rätt att ifrågasätta"  i sin minimerade form på Sourze.se, har bemötts av EXPO-skribenten och anti-semitism-jägaren Jonathan Leman på sin blogg.  Som vanligt är det tvistade vrångbilder i stil med vad som redan går att läsa om i krönikan.

I samband med Kalla faktas granskning skrev jag:

” Inte ens antisemitism-spåret kunde backas upp med ett enda exempel eller bevis för att sanningsrörelsen skulle ha med antisemitism att göra. Kanske har det faktum att Kalla Faktas redaktör Kajsa Lindohf själv är judinna, påverkat programmets omdöme. Det är hur som helst lika tragiskt varje gång någon indirekt försöker utnyttja en av historiens grymmaste händelser i retoriskt syfte.”

Enkelt uttryckt: När man kritiskt ska granska något och själv är invecklad i en religiös/etnisk tillhörighet så riskerar man att bli partisk/jävig i sin bedömning. Det är en mänsklig fälla och en självklarhet för alla läsare!

Så vad gör Leman när han ska försvara sin EXPO-kollega tillika Kalla Fakta redaktör? Jo, han klipper ut meningen:

”Kanske har det faktum att Kalla Faktas redaktör Kajsa Lindohf själv är judinna, påverkat programmets omdöme.”

Och drar slutsatserna:

”I ett försök att förklara att påståenden om antisemitism inom sanningsrörlsen är felaktiga hävdar Sederholm alltså att judar har dåligt omdöme och per automatik är partiska i en viss riktning.”


Den fullständigt vrickade slutsasen blir att jag menar att alla judar har dåligt omdöme! Jonathan "Hacke hackspett" Leman, antisemitism-djungelns egen pajas, förstör inte bara för sig själv, för EXPO utan sorgligt nog ocskå för de som är utsatta för skämt om judar, eller de som fortfarande lever och kan vittna om förintelsen m.m.


I min skrift Illuminati for dummies ger jag exempel på information/material för de som vill veta mer om Illuminati, om hur världen styrs m.m. Jag nämner ett antal författare vars böcker innehåller nyttiga fakta och i den meningen är de suveräna, men i övrigt tröttsamma att läsa. I J Linas fall så finns det en kantring mot det anti-judiska. Något som är sorgligt att ta del av och som jag också varnar för i samma skrift.

Leman skriver:
” I sin skrift "Illuminati for Dummies" skriver Sederholm att de är "suveräna".”

Leman förvandlar mina omdömen om författarnas bidrag kring Illuminati i sak, till att bli ett omdöme om dem som antisemiter!

I samma skrift varnar jag:

”Det finns de som är helt insnöade på zionismen, eller på kommunismen, eller en judisk världskonspiration: Andra tror att det är påven som styr allt.”

Och ber läsaren vara uppmärksam:

Och vad jag vill säga är: Sök att förstå var ”författaren kommer ifrån”. Vilket är författaren eller bloggarens personliga uppsåt? Fortsätt att läsa men stå klar i att det är sanningen du söker och inte andras uppgörelser med sin barndom, med sina föräldrar, med sitt land eller med sin politiska ideologi.

Har Leman då kompletterat sina citat med detta för att i en sanningssökande och journalistisk god anda ge en rättvis bild och fånga mitt grundbudskap?

Nej!

Redan i somras hade jag en kommunikation med Leman eftersom han skulle skriva en artikel och hade frågor/påståenden om Robotfolket. Den tar på liknande sätt som citatet ovan, avstånd från ”judiska konspirationer”. Jag skrev:

”Som jag nämnde för dig så ges du här chansen att nämna en bok, som faktiskt helt öppet tar avstånd från sådant, ursäkta mig, skit, som ”judiska världskonspirationer” är. Allt beroende på vad ditt uppriktiga uppsåt med din artikel och vad ditt hjärtliga kall är.”

Vad svarade då Leman på det?

Ingenting!

För Jonathan Lemans hjärtliga budskap handlar enbart om att förstärka antisemitism-rörelsen som makt/inflytande faktor i sig. Att personligen få göra karriär i en kår, som genom att vägra samarbeta med de som söker undergräva makt och dominans oavsett var den verkar, själva sörjer för ökade anti-judiska stämningar. Alla de fruktansvärda dåd som drabbat mänskligheten inklusive förintelsen har byggt på hat. Hat mot Judar, Hat mot Jude-hatare o.s.v.

Människor invecklade i hat är inte kommunicerbara, de svarar inte på fredsbudskap, de svarar inte  på kärleksbudskap, de svarar inte på sanningssökande, de söker enbart förstärka sin egen tro, sin egen tillhörighet och sin egen aggression eftersom det är den som ger dem kickarna i livet.  De får dem att känna sig levande. Det är samma grundenergi som vid olika typer av missbruk.

Jonathan Leman väljer att själv vara en del i denna soppa och medverkar indirekt till att skapa ännu mer hat, konflikter och offer, inklusive judiska. Leman 28 är/var lärarstudent och kommer så småningom inte att accepteras bland kollegor med sin brist på saklighet och mogenhet, ifall han fortsätter i samma journalistiska och konspiratoriska anda. I en proffesionell miljö kan man inte tjura sig till människors bifall och uppmärksamhet. Han skulle tjäna på ifall han rannsakade sig själv och sitt personliga uppsåt redan nu.

Vi på Klar Sikt har också annat att skriva om än sånt här och kommer framledes att fokusera på levande frågor som berör flertalet människor. Det är inte vår väg att fastna i debatterna kring antisemitism, zionism, islamofobi, kapitalism, kommunism o.s.v.  Det drar ner gardinen för en vidare förståelse av de krafter som verkligen utnyttjar och tjänar på debatterna. Alla former av förakt för folkgrupper, raser, politiska ideologier är rädslobaserade och vi vill skapa en värld som lagt sådant bakom sig.

Mats

Andras slutsatser om den antisemit-konspiratoriska Leman:

"Lemans sätt att använda texten är tämligen avslöjande – det handlar inte ett dugg om vad texten säger, utan vad den går att användas till.  ena stunden läser han inte alls vad som faktiskt står i artikeln för att i nästa stund vända på steken och väga varje stavelse på guldvåg i jakten på "signalord"– allt efter vad som situationen kräver."
Källa

"Emellertid handlar den svenska diskussionen om antisemitism alltid om något annat. Svenska kommittén mot antisemitism och liknande politiska grupper har nämligen utvecklat en egen pseudovetenskap där de kan finna antisemitism där ingen annan finner den. "
Jan Guillou

Om Jonathan Leman på bloggen "Tankar i gryningens ljus"
"Även kritik bör då granskas"


Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Media

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper