SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Klimatfiaskot som var dömt att misslyckasAv Mats Sederholm

En plågsam historia. Ja något annat kan man inte kalla klimatkonferensen i Köpenhamn. Jag tillhör dock inte de som gått och hoppats på nån överenskommelse av flera skäl.
Eftersom jag långt ifrån är övertygad om att det är mänskligheten som skapar uppvärmningen så har hela konferensen varit en underordnad fråga. Men det viktigaste skälet för mina låga förväntningar är det faktum att världen inte är redo för överenskommelser.

Mänskligheten saknar den sociala/andliga mognad som krävs. Normsystemen som härskar på denna planet gör det inte möjligt. Girighet, stålar, makt och den envisa tron på konkurrens sätter stopp. Tron på herrar i kostym, tron på att våra folkvalda kan skapa en verklig förändring, tron på att strategier, prat och tankar är viktigare än hjärta är den drömvärld som människor lever i. All denna tro borde fått sig en riktig knäck nu, människor borde vakna till, men icke. Mänskligheten lever i rädsla och då törs man inte utmana, då törs man inte vakna. Och som en f.d. duktig bloggare en gång sa:  ”Man kan inte väcka människor som låtsas sova.”

För allt detta är enbart människors eget fel. Människor väljer att ha kvar de gamla värderingarna, de vill inte riskera sina patetiska och materiella komfortzoner . De fortsätter att rösta på partier som upprätthåller normsystemen, de tror på vad media skriver, de pekar åt medmänniskor som vågar utmana dårskapen. De håller de krafter som dirigerar världen vid liv utan att förstå det.  Människor har kapacitet att skapa en helt annan värld och en helt annan medvetenhet om miljön men är planterade inuti ett system vars ramar alldeles för få törs utmana. Det är sorgligt att se alla dessa gröna aktivister som tror på vår världs grundsystem, det är tragiskt att läsa människors uppgivna tankar. Man blir förbannad när man läser media eller när man lyssnar på våra politiker och den politiska bloggvärlden. De skyller på enstaka länder, världsledare eller på ideologier. Det är frusterande när ingen törs se de verkliga hindren, fast så många vill väl.

Tyvärr riskerar detta mänskliga misslyckande till klimatkonferens att utnyttjas. Det borde leda till ett djupt ifrågasättande av våra normsystem, sådant som bl.a. leder till de ständiga tvisterna mellan rika och fattiga länder,  men riskerar istället att bli till ett verktyg för de som önskar ett starkare kontrollsamhälle, för de som önskar en hårdare global kontroll och ett kontrollerat världsstyre.  Det riskerar att gynna de korta perspektiven, det riskerar att ge ännu mer näring åt regler och begränsningar, det ger mandat åt ännu fler hökar och en omänskligare värld.

En annan värld är möjlig.

Och det är bara att hoppas på att inte alltför mycket skada sker innan vi insett detta.

Julen är över oss med sitt eviga mörker och med kyla. En perfekt tid för stillhet och eftertanke.

God jul och gott nytt år alla läsare från oss på Klar Sikt.

Debattlänkar: DN  Aftonbladet SvD DN


Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Miljön/Klimat

13 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

December 23. 2009 21:25

Peter

Det var framför allt sorgligt att se de "gröna aktivisterna" demonstrera. Demonstrera mot vad? Mot att det inte var tillräckligt med befolkningsminskning och global diktatur på agendan? Det kommer ni att få ändå, undomar, så spänn av - ni skapar bara onödig koldioxid...

Skönt i alla fall att detta eländiga årtionde äntligen är slut. Jag dansar redan på dess grav...

God Jul och Gott Nytt, Linda och Mats, och låt oss hoppas att medvetenheten om den "lögnfabrik" som är vår värld sprider sig i nästa årtionde...

Peter

December 28. 2009 09:37

Lisbeth

Ja det var dömt att misslyckas!
Många politiker har enats om att vi inte får höja temperaturen med mer än två grader. De fokuserar endast på miljöutsläpp såsom koldioxid. Men varken de eller vetenskapen har tagit till sig att det egentligen inte finns någon död dvs. att all materia föds, formas, slits, upplöses, omformas. Alltså gäller detsamma vår planet. Inom esoteriken betonas att vi inte ska strunta i detta med miljö, det är enormt viktiga frågor. Ska vi människor och nuvarande liv klara av att leva vidare här? Vi människor vill gärna se oss som skapelsens krona men sanningen är att vi endast är en art bland många. En art med ett stort individuellt och kollektivt ansvar för vår planet. "Lägre" arter såsom mineral, växter, djurs fortsatta existens på DENNA planet ansvarar vi drömmande robotar för. Vi kan inte tämja naturlagarna utan istället lära oss förstå, att det finns livslagar att leva efter. Lagar som visar oss hur vi bör leva. Istället låter vi oss skrämmas av elitens lakejer politikerna, och media som har som syfte och motiv att vi fortsätter att vara rädda.

Lisbeth

January 3. 2010 23:44

olivera

Hej
Är första gången på eran sida och gläder mig oändligt mycket åt viljan som
ni visar, viljan att förändra tingens ordning såsom den är för närvarande. Kul.  Det skulle vara roligt att se mer av förslag till förändring och inte enbart konstaterande om hur vi låter oss vaggas in i lögner, vi vanliga människor. Jag skulle inte hålla med om att materiella standarden och dess uppehållande enbart är av ondo som det framstår av artikeln. Jag menar att det är den som ger möjlighet till er båda att skriva och skapa er sajt. Denna ser jag som positiv förändring och därmed är den ekonomin som möjliggör denna också god. Det är som med all materiell standard och de fördomar som följer med: att pengar är smutsiga och införskaffade på smutsigt sätt, att önska god standard är att sälja sin själ och avvika från den rätta vägen etc,etc....
Om man inte ser sig själv i sanningens ljus och ser de önskemål som varje människa har, ärligt och utan att dömma så kan man inte heller förändra något även om man har de ädlaste avsikter i världen.

Om vi i stället utgår från faktum att varje människa vill ha fred, säkerhet för sina barn, sig själv, rättighet att gå i skolan, att förverkliga sig själv och att bo drägligt med mat på bordet så kräver det onekligen ordnat system. Det system vi har i Sverige är inte det bästa men dock ganska hyggligt om man jämför med övriga världen, varför inte förbättra och förändra det som är dåligt i stället för att bespotta hela systemet? Med vänliga hälsningar
Olivera

olivera

January 4. 2010 09:19

linda

Hej Olivera

Och välkommen hit!

Jag tycker inte att det framgår av Mats krönika att vi skulle tycka att all materiell standard enbart är av ondo så som du uttrycker det. Så tycker inte vi heller. Jag skulle älska en värld där vi kan använda oss av spännande teknik OCH vara ytterst varsamma mot Moder Jord. Och det tror jag är en möjlig kompromiss också.

Men när vi skrivet idag, i den här världen vi har nu så måste vi tala om t ex materiell status utifrån den snedvridning och obalans som råder här och nu.

Och när du skriver:
"Jag menar att det är den som ger möjlighet till er båda att skriva och skapa er sajt."

...så tänker du inte på just detta. Klart att det ger oss möjlighet till just det, men vi önskar ju hellre en värld så balanserad och bra att vi inte skulle behöva skriva eller ha en sån här sajt!

Vad gäller pengars existens så håller jag inte med dig. Jag ser ingen som helst anledning till att vi måste ha pengar. Vi kan hitta på nåt nytt och bättre!

"så kräver det onekligen ordnat system."

Nej, tänk för att det inte gör det!  Ponera istället att vi bygger upp balanserade, välmående människor från grunden. På så sätt finns "den etiska ordningen" inom var och en istället för i ett yttre kontrollsystem. (Och jag är väl medveten om att jag kanske inte uttryckte mina tankar så perfekt men det är morgon och jag är trött efter en hackig sömn. Försök förstå andemeningen i ovanstående.)

Det skulle vara roligt att höra dina idéer för hur vi kan skapa en bättre värld!

Vänligen
Linda

linda

January 4. 2010 09:24

linda

Och en sak till...

Du tycker att vi hellre ska förändra den status quo som råder istället för att bespotta hela systemet. Visst skulle vi kunna göra det men det är inte vårt kall. Om man som vi önskar något helt annat, en värld så väsensskild från den vi har nu måste man gå till botten med vad man tycker är fel med den värld vi har. Och som vi ser det är det inte bara en massa "småfel" här och var, nej det är ett fåtal _grundläggande_ fel. Om man inte ändrar dem (och det krävs en HEL DEL för att göra det) så spelar det ingen roll om man fixar till alla småpunkor här och där.

linda

January 4. 2010 10:40

Carina

Hej

Efter ditt inlägg, Linda,  om "Kvinnor var är ni" har jag försökt lyfta blicken från Internet och all den information som finns här för att istället låna böcker om samhälle och politik på biblioteket. Skickade även efter en bok via Internet: "Att förstå makten".
Allt detta för att jag upplever att jag har så svårt att greppa verkligheten, att avgöra vad som är "sant" att sortera all information etc etc.
Har precis läst ut boken "All makt åt media" skriven av Robert W. Mcchesney ( vilket efternamn, undrar just hur man uttalar det;) )
Han ger en mycket skrämmande bild av mediernas makt, inte minst Internet, och visar på hur svårt det är att förändra något samtidigt som vi behåller status quo. Han menar, och jag är böjd att hålla med, att den kommersialisering som råder inom våra kommmunikationssystem äventyrar vår demokrati och avpolitiserar människan. Detta är förträffligt för kapitalisterna som är de största vinnarna inom detta rådande system som vi har idag.
Visserligen talar han om USA men mycket av det han beskriver är även relevant för andra länder, inklusive Sverige.

Olivia, jag letar och hungrar också efter lösningar men har börjat tro mig inse att för att råda bot på ett problem måste man först veta vad man har att slåss mot. Och ju mer jag försöker sätta mig in i det här ju mer ser jag att de som vinner mest på status quo är mycket väl insatta i hur vi människor, folket, den stora massan ska hållas lugna, avpolitiserade, nöjda. De vet till och med hur de ska få oss att tro att det går att förändra inom status quo. Det är hissnande.
Trots det finns det människor som faktiskt försöker presentera olika lösningar. Men för att dessa ska nå ut och utvecklas krävs ett öppet klimat där politiska frågor och avgöranden debatteras för öppna dörrar där även åsikter mot etablissemanget tas på allvar och där medborgarna får en chans till insyn och kunskap. Så är det inte idag. Och varför skulle det vara det? De som vinner på status quo sitter på pengarna och makten och gör naturligtvis vad de kan för att inte äventyra sin position. De har resurser och makt att göra det också. De styr både våra politiker och våra medier.
Det är detta jag tror vi först och främst måste förändra.
I förordet till sin bok avslutar författaren med orden:
" Det enda vi kan göra är att försöka förstå hur världen fungerar så att vi kan skydda och sprida de värderingar som vi anser vara viktiga. Och om tillräckligt många människor samlas för att skydda och sprida de demokratiska värderingarna - vilket de har intresse av att göra - då kan vad som helst hända. "
Vart tog den offentliga debatten vägen? Var finns den undersökande journalistiken som i allmänhetens tjänst skulle noggrant granska de som är satta att värna om mänsklighetens intressen och dem som har makten och pengarna? Idag handlar nyheterna mer om Anna Anka och melodifestivalen än om frågor som rör våra livsvillkor. Och det hade väl varit helt okej om det inte vore så att över en miljard av världens människor fortfarande svälter och inte på långa vägar får ta del av de rättigheter som finns nedtecknade i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

Kram
Carina

Carina

January 4. 2010 13:44

linda

Strålande bra inlägg, Carina! Den där boken ska jag lägga på minnet.

Kram
Linda

linda

January 5. 2010 21:16

olivera

Hej Linda, trevligt och mycket positivt , efter förtydligandet! Jag tror att allt kan göras bättre, hela tiden!Sidor som denna kommer att behövas alltid på ett el annat sätt!
"skapa en helt ny värld" jaaaaa! Jag tror att varje människa är balanserad och välmående till att börja med,sedan börjar hjärntvätten med sk. uppfostran,kultur,estetik,skola moral etc...miljö och arv....
Tänk om man skulle införa obligatorisk skolgång för blivande föräldrar där man skulle gå in andligt,psykologiskt,biologiskt i vad det innebär att vara människa,förälder,barn. För att barnen ska må bra måste föräldrarna må bra så...börja med att se till att produktionen minskar till lokal och småskalig produktion(minimera transporter och ökar arbetstillfällen)Tänk om vi skulle skapa butiker där man lånade olika saker för hushållet(gemensam visp,dammsugare,bil,verktyg etc)återanvändning och vettigare användning av allt vi tillverkar skulle ge positiva återverkningar på miljön.
Jag skulle vilja skapa en skola som omfattar förskola och dagis som baseras på produktion för egna behov där barnen från tidig ålder lär sig umgås med moder jord/så och skörda/vårda naturen och livet som vi är del av. Samma skola skulle inrymma föräldrar där de förutom att vila och återhämta sig skulle få undervisning i livsstil, kost, inre utveckling etc.. Det är min dröm och utifrån den menade jag att vi borde koncentrera oss på att skapa det vi saknar och då  är en viss anpassning till det befintliga nödvändig(även om jag håller med att man skulle vilja byta ut det mesta)Bästa hälsningar

olivera

January 5. 2010 21:44

olivera

Hej Carina, jag håller med om att status quo aldrig leder till positiv utveckling. Jag är mycket för förändringar och underskattar inte det vi har att slåss mot men jag är rädd att om man bara fördjupar sig i problem utan att försöka ge realistiska förslag på lösningar så kan det lätt lamslå alla försök till förbättringar. Det blir övermäktigt. Jag vill hellre ha diskussion och konkret handling på hur vi kan förändra rådande situationen till det bästa möjliga så att även om det skulle innebära en riktig revolution inom ett område så skulle det kunna leda till den utveckling vi vill ha på andra delar i samhället, med respekt för demokrati och alla människors rätt till förverkligande och frihet. Beträffande journalistiken så är den i Sverige under all kritik och jag håller helt med när du efterlyser kritisk granskning och mera undersökande journalistik.
vänligen olivera

olivera

January 6. 2010 17:58

Carina

Hej igen Olivera (upptäckte att jag gav dig helt fel namn, förlåt)

Jag försöker förstå hur verkligheten ser ut. Få ett grepp om både det stora och det lilla sammanhang jag ingår i. Annars vet jag inte var jag ska börja någonstans. Egentligen vet jag väl inte ens det. Men jag försöker läsa vad andra tänkare skrivit, vad som skrivs här på internet och även vad i allt det jag läser som känns bra, rätt, troligt, värt att ta i beaktande.
Just nu läser jag "Den offentliga lögnen" av Bengt Nerman. Han skriver i citate nedan något som känns oerhört aktuellt för mig eftersom det speglar nästan exakt var jag befinner mig just nu i min nymornade "vakenhet" :

"Är man i en farlig situation och inte kan få syn på den är risken stor att man hamnar fel eller blir förlamad. Det besvärliga med vår samhällssituation är att den är så svår att få syn på och att så många arbetar på att bevara den osynlig. Detta är inte individens fel : det är tänker jag, vår speciella samhällsform som skyddar sig och samtidigt döljer sina medel att hålla sig intakt, osynlig och självklar.
….En första infallsvinkel erbjuder då den iakttagelsen att vårt samhälle är byggt på en tudelning: mellan privat och offentligt och mellan inre och yttre. Kanske håller det sig självt intakt just genom att bevara dessa gränser rena och klara.
…Vetenskapen bygger på denna gränslinje, våra lagar gör det och våra offentliga institutioner , bland dem massmedia."

Vad jag alltså försöker göra är att få syn på själva situationen så att jag vet hur jag ska förhålla mig till den, hur jag ska handla, hur jag ska leva för att inte bli just förlamad. Det innebär inte att enbart söka se problemen utan även och kanske just i dem, lösningarna.

Kram
Carina
PS Kul Linda att du gillade mitt inlägg och hoppas att vare sig du eller Mats misstycker att jag citerar en massa andra författare. Ni har ju själva skrivit en mycket informativ och tänkvärd bok där det finns mycket att spinna vidare på och som dragit undan några slöjor för mig. DS

Carina

January 8. 2010 09:24

linda

Hallå igen Olivera

Tänk om alla kunde börja visionera som du gjorde här. Vi kanske inte håller med varandra om precis allt men skit samma. Huvudsaken är att vi vågar drömma (skriver just en krönika om detta).

Carina: Du skall inga andra författare hava jämte oss! Wink

linda

February 7. 2010 20:39

Jerry

www.aftonbladet.se/nyheter/article6560614.ab

sanningen börjar så smått komma fram. Även i aftonbladet. Alltid nåt.

Jerry

September 1. 2010 08:12

ugg boots

Det innebär inte att enbart söka se problemen utan även och kanske just i dem, lösningarna.

ugg boots

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper