SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Mayakalenderns slutAv Mats Sederholm


Det är bara några dagar kvar. Det är stort på ett sätt och fullständigt ointressant på ett annat sätt.

Det är väl som så att det är två olika Mats som uttalar sig. Magikern och analytikern.

Jag gillar båda sidorna och de behövs vid olika tillfällen och de är trots allt överens om 2012 och fredagen den 21:a December. Jag ska försöka förmedla deras till synes motsträviga viljor men samtidigt, i sin vidsträckthet och dualistiska bredband, också levande innehåll.

Mayaindianernas långa kalender tar slut på fredag. Den löper på 5125 år, rätt så häftigt. Nu på fredag var det! 

Spekulationerna om detta enorma datum har varit oändliga. Det mesta har handlat om ifall jorden går under. Något jag aldrig trott på och av den anledningen att bara för att en tidscykel är lång så betyder det inte att allt upphör när den tar slut. Liksom alla cykliska rörelser i tiden så börjar det om och dessutom i en något förändrad form. Cyklers slut betyder som oftast att någonting byter riktning eller laddning. Soluppgången och solnedgången är sådana "långa kalender"-tillfällen inom ett dygn, samtidigt som vi får ett nytt dygn. De är fundamentala men ingenting sker på en gång och cyklerna återkommer.

2012 var/är New-age-rörelsens sista hopp om en snabb "uppstigning". Det är förhoppningen om ett kvanthopp för människan och hennes utveckling. Jag minns föredrag jag höll på 90-talet när till och med jag snubblade över spekulationer som att dualiteten skulle upphöra där långt, långt bort vid 2012. Ja, inte nog med att 2012 var så jäkla långt bort, dessutom skulle man behöva vänta hela det året fram till den 21:a december.  Hmm... nu på fredag!

Men självklart fanns också spekulationerna om att utomjordningar skulle ta kontakt med jorden absolut senast den 21/12 2012. Jag är övertygad om att de finns och att flera av dem mycket väl skulle kunna välja att kontakta jorden men jag vet inte varför de skulle göra det...på fredag.

21/12 2012 har för många förvandlats till ett kosmiskt politiskt löfte, en nådens tidpunkt, den gudomliga planens crescendo för då kommer vi att förlåtas och höjas upp till himlen. Tyvärr löften som inget betyder, genvägar som inte finns. Floskler och propaganda likt de norska fredsprisen som ska uppmärksammas och firas trots de uppenbara illusionerna. Vägen till paradiset går inte via nån port som öppnar sig, varken i tiden eller på något annat sätt, men nu på fredag kan ändå föra något paradisiskt över sig, jag återkommer till detta.

När nu media och Hollywood försöker krama ur all energi som finns kvar av Mayaindianernas långa kalenders slut i syfte att sälja filmer, tidningar och reklam med de vanliga knepen nämligen olyckor, vilda spekulationer, katastrofer och som vanligt nollkunskaper, så undrar jag ändå inte om det på något sätt också vittnar om vad den långa kalenderns slut kan komma att innebära.

Kan det vara så att cykeln vänder, att det är dags för en civilisationernas soluppgång och slut på vårt korrupta samhälle? Kan det vara slut på alla skenheliga artiklar om vår tids upplysthet på tidningars ledarsidor, kryddade med massor av propagandistiska och tomma ord om demokrati och yttrandefrihet? Slut på politikers eviga lovande och egentliga maktlöshet inför en okuvlig global utveckling. Ord och floskler som i grunden är så djupt korrupta av materialism, västerländsk upphöjdhet, eller mediakonglomeraters ideologier och av en cynisk syn på människor.

I denna cykels slut betraktas vuxna människor som komponenter i en ekonomisk tillväxtmaskin medan våra barn stöps av ett socialt ingenjörsskap och ”barnhem” istället för nära och käras naturliga omtanke, närhet och kärlek. Familjer bryts itu av värderingar som likt termiter ätit upp alla mänskliga stoder.

Själlösa samhällskonstruktioner där anonyma kameror har blivit vår trygghet istället för ett mänskligt engagemang, en värld där samhället förflyttar medborgarna allt längre bort från ett verkligt inflytande och in i ett mörker där de flesta viker sig och till sist säger ja till allt eftersom man inte längre okar bry sig. Politiken har förlorat sina kontraster och sitt innehåll och ifall medborgarna protesterar och missnöjestendenserna blir uppenbara så ser media och politiker till att tysta ner eller demonisera dem.

Vårt tidevarv är en utopisk skräckbild som sakta håller på att förvandlas till verklighet. Vi befinner oss djupt nere i ett drömtillstånd där alla snart förlorat referenserna till vad som är mänskligt, hjärtligt, vitalt, friskt och rätt. Utan tvekan befinner vi oss i ett utvecklingsmässigt bottenläge, trots alla tekniska framgångar.    

Ska pendeln börja svänga tillbaka på fredag? En kosmisk pendel som under årtusenden driver oss människor fram och tillbaka mellan ljusa och mörka cykler. Mellan perioder av upplysning och perioder av glömska. Jag har nämnt det förut här på Klar Sikt, teorin om en sådan cykel finns i den indiska vedakulturen. Cykeln löper på 26000 år som också sammanfaller med precessionen, alltså, tiden det tar för jordens lutande axel att svänga runt ett varv.

För 13000 år sedan stod vi i så fall på topp, sedan började det gå nedåt.  För 6500 år sedan passerade vi ner i den mörka/negativa polariseringen. På fredag når vi botten!

I myterna kring Atlantis berättas det om hur deras samhälle började korrumperas vid tiden för dess fall, hur deras trend vände nedåt, hur samhället förändrades när de som sökte makt och egen vinning spred sig. Idag är tron på var och ens egen frälsning i en värld där man slåss om energi så utbredd och självklar att vi förlorat all kontakt med verkligheten och allt gott som människan egentligen är kapabel till. Vi lever i en värld utan tillförsikt till varandra vilket är ett mycket starkt tecken på en civilisation som är på väg nedåt.

Den utvecklade människan försvann en gång, spåren från en svunnen tid av utveckling saknas dock, kan man då tro på sånt här? Enligt arkeologin så började människan utvecklas med sumererna för sådär en 7000 år sedan. Dessförinnan var vi primitiva jägare och före dess hade vi en istid. Men redan med teorierna om istiden som smalt bort börjar vetenskapens teorier att spricka. Och som vanligt får vi inte lära oss om något sådant i skolor eller via media. I dessa Nobeltider när de vetenskapliga böneutropen ekar mellan gränderna så reds det ingen plats åt kättare. "Vet hut, ifrågasätt aldrig dessa vetenskapliga överstesnillen". "Det dom inte vet är inte värt att veta". Vetenskapliga journalister, ledarskribenter och nobelpristagare anser inte att alternativa röster ens har rätt att bli lyssnade på, men man smilar och rör sig gärna med begrepp som yttrandefrihet  bland etablissemangets nobless. Bland EU-politiker, bland chefredaktörer för kultursidor, bland socitetens dansande kärringar och gubbar på Nobellfesten vars enda existentiella hopp är just etablissemangets status quo och industrialismens fortsatta och obönhörliga nermalning av människan. I de här kretsarna är en annan värld INTE möjlig.

Tiden för Atlantis fall var vid slutet på istiden. Någonting hände under istiden som fick isen att smälta långt mycket snabbare än vad den borde. Med en normal issmältningstakt så skulle det fortfarande dröja tusentals år innan den skulle smält.

Någonting bröt ordningen och snabbade på smältningen och en stark teori till förklaring är att en gigantisk soleruption (X-Flare) drabbade jorden vid tiden 9700 f.kr. då istiden officiellt tog slut. Men inte bara smalt isen, en tänkbar soleruption skulle då också kunnat utlösa jordbävningar, vulkanutbrott och översvämningar som då drabbade civilisationer som omedelbart slogs ut och nästan alla spår försvann. Trots påståendena om att det saknas spår efter försvunna civilisationer finns det tusentals artefakter som vittnar om tidigare utvecklade civilisationer, det finns massor av arkeologiska fynd som går stick i stäv med den accepterade arkeologin. bevis som sopas under mattan eftersom de inte är passande  

Teorin om soleruptioner och utslocknade tidigare civilisationer är främst skapad av Robert Schoch Ph. D. i Geologi och Geofysik. Han tar hjälp av fynd från bl.a. Påsköarna och mycket annat.  Schoch menar på att en mycket utvecklad civilisation kan ha funnits vars spår idag bl.a. är alla megalit sten monument som t.ex. Stonehenge.

I Platons berättelse om Atlantis så relaterar han just tiden för Atlantis undergång till för 9000 år sedan (sett från tiden då greken "Soton" besökte Egypten och som Platons refererar till i sin historia om Atlantis) vilket då skulle föra oss just till 9700 f.kr. och tiden för den soleruption som Schoch menar på utlöste istidens slut och som fick sådana oerhörda konsekvenser för mänskligheten.  

Schoch är dock mest känd för att ha daterat om sfinxen uppkomst till långt före de accepterade och på mycket starka och kompetenta grunder. Och som vanligt kritiserad med: "det är för kontroversiellt", som bästa argument. Precis som med egyptologers teorier om pyramiderna och sfinxen som är byggda på luftslott, interpellationer, associationer, antaganden som sedan bygger upp en tro som aldrig får ifrågasättas. I sin senaste bok "Forgotten civilisation" redovisar han soleruptionsteorin.

Vad jag försöker säga är att det kan finnas en naturlig cykel för människors utveckling, för planeter och solsystems utveckling, cykler som är så vidsträckta att vi som "upplysta" ännu inte hinnit med en sådan cykel och därför inte kan verifiera dem. Att exempelvis solen har eruptionscykler på cirka 11 år är lätt att skapa koncensus kring eftersom det kan studeras inom greppbar tid. För övrigt befinner vi oss just nu vid en sådan 11-års topp.

På samma sätt kan Mayakalenderns långa cykel vara en sådan cykel, liksom jordens precessionstid på 26000 år kan vara. I de här perspektiven kan kommande fredag vara vändpunkten för mänsklig utveckling. På samma sätt som vårdagsjämningen den 21/3 är det för våren. Men just när det sker så märks ingenting, annat än att det slutar bli "sämre", om det nu är en ljusnande framtid för människor man hoppas på. Det faktum att ingenting snabbt händer blir till argument för de som ratar alla tänkbara förklaringar som inte är märkta med vetenskap och inslagna med underhållning. I tider då långsiktighet och andlighet inte gör sig så är det få som orkar eller förstår sig på att betrakta tillvaron från en vidare och nyktrare nivå. De förstår heller inte förfallet i vårt samhälle eftersom de ”går på” materialism, reduktionism(allt som finns är delar) och underhållning vilket vi sondmatas med varje dag. Även detta förutsägbart för de som mäktar med att se på mänskligheten ur ett högre perspektiv.

Jag är inte ensam om tron på det cykliska, även John Major Jenkins, mayaexperten, stryker under på detta. Jenkins är mest känd för sitt "Galactic alignment", alltså när solens position, sett från jorden,  den 21/12 (vintersolståndet) precis befinner sig på galaxens plan /ekvator och dessutom i galaxens mitt. Detta sker var 26000 år eftersom utsikten från jorden varierar pga av att jordens axel roterar. Detta sammanfallande sker alltså just nu den 21/12, men eftersom solen har en viss tjocklek i sig så att det inte bara går att säga att den ligger på samma plan i ett visst nu, den gör det varje 21/12 från 1998 till 2016 eftersom det tar så lång tid för solens hela yta att passera över den galaktiska ekvatorn. Frågan är då hur Mayafolket kunde peka ut 21/12 2012 samtidigt som det sammanfaller med Galactic alignment. Kände de till percessionen och hur jordens axel roterar ett varv på 26000 år? Jenkins forskning menar att Mayafolkets slut på långa kalendern är medvetet kopplad till Galactic alignment.


John Major Jenkins

Enligt Jenkins så förutspådde mayafolket att världen skulle närma sig en kris vid åren före 2012, en andlig kris där egenintresse och själviskhet skulle råda vilket just är vad jag uppmärksammat läsaren på liksom att det inte är greppbart ifall man är tillräckligt marinerad i dagens kultur och normsystem. Inte greppbart med intellektet men väl med hjärtat och sinnet. En känsla av sorg och tomhet som nästan alla sopar under mattan eftersom de inte vet hur de ska kanalisera det. 

Jorden, solen och vintergatan alierar sig med myter och dolda budskap tillgängligt för de som söker djupare förklaringar samtidigt som vår värld rusar vidare med en allt vampigare makeup. Vi befinner oss i allt tydligare brytningstider.

Förändringar står för dörren.

Men ... det kan slå till på fredagen om man ska tro på det som står skrivet från Maya tiden angående den långa kalenderns slut och uppenbarelsen av en krigsgud Bolon Yokte.
Bolon Yokte är också associerad med skapelsen och finns bl.a. avtecknad på en keramikartifakt som "de sju mästarnas farkost" som också innehåller märkningen av året 3114  f.kr., året då den långa kalendern påbörjades.  

En översättning av en text från Tortuguero, en klassisk Maya-plats norr om Palenque pekar explicit ut datumet 21/12 2012. Texten säger:

"Vid slutet av 13 Baktuns, på 4 Ahau 3 Kankin, 13.0.0.0.0, kommer någonting att hända när Bolon Yokteb stiger ner"

Eller från en annan skrift

"Vid nästa skapelse kommer Bolon Yokte Ku, och nio hjälpande gudar att återuppstå."


De nio gudarna kommer upp från undervärlden för att strida med himlen.

Och ännu mer mystiskt och fängslande är kanske att den mexikanska regeringen för 1 1/2 år sedan gick ut och berättade att de suttit på en hemlighet i 80 år angående vad Mayafolket hade att säga om 21/12 2012. De ska ha funnit en lertavla inne i Comalcalco ruinen också detta vid Tortuguero. Tavlan hittade inne i en mur med texten symboliskt vänd in mot området. Ej avsedd för folk att skåda, en hemlighet avsedd för den tidens prästerskap. Men hemligheterna handlar också om fynd inuti en pyramid.

Den mexikanske presidenten Vicente Fox berättade om fynden för  Julian-Levy en filmproducent. Filmen som skulle göras skulle avslöja hemligheterna. Filmen skulle visas före 21/12 2012, men än så länge har inget hörts eller synts till. Jag har mejlat förfrågningar om saken till tidningen "TheWrap" och återkommer om det kommer upp något förklarande. Ryktena om hemligheten och vad Maya hade att säga om 21/12 har rört sig kring utomjordingar som hjälpte mayafolket vi den tiden och att de ska återvända.
Julian-Levy säger om fynden att:

"jag kan bara säga att den Mexikanska regeringen förbereder på att berätta saker för mänskligheten och världen som är kritiska för oss, hur vi lever, hur vi har behandlat vår planet."

Ska det trots allt braka loss på Torsdag-Fredag?  En gigantisk soleruption som får himlen att brinna All elektricitet slås ut, jordbävningarna brakar lös och världen blir sig aldrig lik för de få som överlever en soleruption som aldrig tidigare skådats. Kanske det blir tre dagars mörker såsom det står i skrifterna, från de 21:a till den 24:e sedan kommer början på en ny värld. Eller så lyses himlen upp av tusentals skepp som stilla berättar att ”vi är här nu, ni är inte ensamma”.

Allt är möjligt men jag tror på en långsam positiv vändning och jag är säker på att vi kommer att märka det om vi har tålamod och integritet nog att motstå tidens förfallna och hetsiga trender.

Hur som helst, tack Maya för att ni gav oss äventyret och spänningen, snart är 2012 över och äventyret fortsätter.

Tider förändras alltid, nya cykler tar vid, bara att släppa taget och anpassa sig till terrängen här och nu.


Tidigare krönikor om Maya:
- Mayakalendern och medvetenheten
- 2012 ock skiftet
- Pyramiderna och den gyllene eran

Källor:
Galactic alignment
- Jenkins site
- The precesional cycle of the holy cross

Bolon Yokte
- The Return of Bolon Yokte – God of War and Creation
- Mayan year of destiny
- 2012 the return of the nine

Maya och mexikanska regeringen
- Reuter
- Mayan tablets released by Mexican government

Artikellänkar
DN SvD  DN SvD GP


Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Mytologi/Magi

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper