SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Vi måste prata om KevinAv Mats Sederholm


Krönikan ursprungligen upplagd i april se föregående infoartikel om sajt problem

Som alla märkt så ökar användandet av ordet populism eller populister. Media , politiker med flera har, såsom de brukar göra, förklarat för befolkningen att detta, utan att behöva argumentera, är något ont. Självklart eftersom det är de själva som får underkänt. Populism är en spegling av ett alltmer odugligt och omedvetet etablissemang och ett samhälle som förlorar sin själ. En längtan efter något nytt måste få komma till uttryck, annars så kommer vi få ännu fler konflikter mellan folket och etablissemanget.

Donald Trump, Le Pen, Podemos, Bernie Sanders, SD, anti-nedskärningsrörelser, förre  finansministern Varoufakis nya rörelse Diem25  är några exempel på en ökande politisk oordning och på nya demokratiska initiativ bland rörelser i hela västvärlden.
 En polarisering och kollision mellan populister och anti-populister har vuxit fram och ser ut att öka. Enkelt uttryckt kan man säga att populister står för en bred folklig (”population”) kritisk syn och helhetsupplevelse av etablissemanget som en elit medan anti-populisterna intellektualiserar och svårförklarar alla problem så att de själva och det etablissemang de företräder, kan ges företräde till lösningarna och därmed till makten. Etablissemangets största rädsla är att förlora makten genom att inte längre hysa massornas förtroende vilket precis är vad som sker i västvärlden just nu.

Den här rädslan märks exempelvis på ledarsidor eller kultursidor då man upprepat väljer att peka på de mest osmakliga och farligaste destruktiva rörelserna. Man kortsluter alla nya strömningar till de mest hotfulla. Andra exempel är:

– Regeringens intresse för att delta i Stratcom, Natos center för strategisk kommunikation. ”För att bekämpa lögner och propaganda som sprids på nätet och i synnerhet sociala medier så överväger Sverige att gå med i Natos center för strategisk kommunikation” Källa: Sveriges Radio.
– I juli 2014 deklarerade BBC att man inte kommer att ge ”marginella” vetenskapliga åsikter något utrymme.
– I Spanien införde man 2015 ”munkavlelagen” som förbjuder människor att demonstrera på officiella platser. Listan kan göras hur lång som helst på liknande inskränkningar. När, som det ibland heter, mörkret sänker sig över Europa, så sker det på flera nivåer.

Jag tror vi måste börja prata om ”Kevin”.

Som ”föräldrar”, oavsett om vi är populister eller anti-populister måste vi våga börja prata om vårt gemensamma samhälle, det vi skapar och ombesörjer dag efter dag men inte längre tycks bry oss om. Hur är det ställt med demokratin, med hur människor mår till vardags, med lönearbetet, med en försvunnen gemenskap i en tid av individualisering, med gräsrötters uppgivenhet vad gäller medbestämmande eller med parlamentarism?
Anti-populister framhåller gärna fakta, upplysning och kunskap före känslor och retorik. Exempelvis så ansåg ett antal akademiker i en debattartikel i DN:
”Gör politiken evidensbaserad. Politiska beslut måste fattas på basis av evidens, snarare än populism eller ideologiskt motiverat tyckande.”
Problemet är att vårt samhälle redan är genomsyrat av dessa ideal.
Niklas Ekdal konstaterar i två olika artiklar i DN att: ”Samhällskontraktet försvagas överallt i världen.”. Men anser samtidigt att: ”Det finns ingen monolitisk elit, inte ens i lilla Sverige. Att bunta ihop en komplicerad verklighet på det sättet är en gåva till politiska populister.”
 
 Chefredaktör Peter Wolodarski skriver i en DN-ledare: ”Digitaliseringen och globaliseringen har drivit fram en grundläggande maktförskjutning över hela världen. I det framväxande ¬landskapet hämtar populister näring.”

Idag har den medvetna och medverkande människan eller den lilla affärsrörelsen falnat bort till förmån för affärskedjor, PR-byråer och politiska unioner. Verkliga människor har förvandlats till ”massorna”, till förbrukare längst ut i våra informationskanaler, till ekon på sociala-media-radarstationer vars beteenden sedan säljs till företag eller rapporteras till myndigheter. Människor förvandlas till omogna eller övermogna och förflyttas då till våra barn- och äldreomsorgsinstitutioner. Samhällskritiker av olika slag förvandlas till vad som blivit etablissemangets senaste trashuttryck: ”populister.” Likgiltighet sprider sig i en artificiell verklighet där den största delen av vår vakna tid går åt till att främja arbetslinjen. Däremellan söker vi i medelklassen kickarna som ska ge våra liv en mening. Matkickar, hälsokickar, spahelger, resekickar, inredningskickar likt sprakande gnistor i ett energisystem som är på väg att kollapsa.

Varför vill man inte se denna framväxande människofientliga kultur?

I Grekland har vi konstaterat hur EU, banker och politiker gemensamt styrt landet och hur befolkningen fått betala notan. I Spanien så vet vi redan att korrupta politiker och banker gemensamt urholkat all respekt och moral för de styrande.

Men någon elit, det vill inte anti-populisterna höra talas om.

Uppkomsten av populism vittnar om hur makthavare inte ser skogen för alla träden. Här krävs istället visioner och en förmåga att kliva bort från de rådande idealen och den vardagspolitiska debatten så att ”bilden” syns. Populism är lika utbredd som globaliseringen är. En utbredd reaktion på en lika utbredd världskultur dominerad av konsumism, lönearbete, individualism, kapitalism, ”kontrollism” och en allmän upplevelse av att världen är på väg att segla bort från allt vad varje verklig människa erfar som närhet, samröre och livskvalité.

”Kevin” mår inte bra och det är båda föräldrarnas ansvar. Det finns ingen familjerådgivare att ta till, det finns bara nödvändigheten av en ny debatt där de stora frågorna törs ventileras. Inte en gammal debatt där anti-populister har ägarskap om vad som är det goda samhället.

Den tiden är över.


Titeln Vi måste prata om Kevin är hämtad från filmen med samma nam

Tags:
Categories: Krönikor av Mats | DIEM25

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper